Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot NOVEMBER 2016
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

VAN NAMEN - VAN NAAMEN of VAN AMEN uit Oirschot

In de plaats Oirschot komen ook nog voor:
GORIS VAN NAMEN, begraven (op het kerkhof) op 19 oktober 1702
MARIA VAN NAMEN, begraven 19 september 1722
GERRIT GIJSBERTS VAN NAMEN, huwt te Oirschot
(als weduwnaar van HELENA VAN DUN)
op 4 februari 1720 met
FRANCIJN LAUREIJSEN VAN OVERDIJK

Of bovenstaande personen verwant zijn aan het onderstaande familieoverzicht is niet bekend wegens het ontbreken van de relevante archiefstukken te Oirschot die dit wellicht hadden kunnen bevestigen.
Wij beginnen dit overzicht met een Jasper Gijsberts van Namen die mogelijk omstreeks 1612 werd geboren, de naam van zijn echtgenote blijft onbekend daar deze naam niet in het Oirschotse doopboek werd vermeld toen Jasper zijn zoon Antonij liet dopen in 1637. Het is in die tijd niet ongewoon dat de naam van de moeder van de dopeling niet werd vermeld, de naam van de vader wel want dat was kennelijk belangrijker?
Welnu onze Antonij ging weg uit zijn vertrouwde Oirschotse omgeving en kwam in Leerdam terecht. Waarom hij vertrok uit Oirschot en waarom hij juist te Leerdam ging wonen is ook al niet bekend. Hij trouwde achtereenvolgens met twee zusters Heiltje en Aeltgen Aarts, (ook wel van Asperen genoemd). Uit het eerste huwelijk werden voorzover bekend twee dochters geboren en na het overlijden van zijn eerste echtgenote Heiltje trouwde hij opnieuw met haar zuster Aeltgen. Dit blijkt een vruchtbaar huwelijk te zijn want er werden zeven zoons geboren. De Leerdamse doopboeken uit de tijd dat deze kinderen werden geboren zijn verloren gegaan zodat wij hen in willekeurige en volgens ons in de juiste volgorde hebben geplaatst.
Ook met naamsverschrijvingen kunnen wij stellen dat iedereen uit Zuid Holland met de naam van Namen, van Naamen of van Amen afstamt van een van deze zeven zoons.

GENERATIE 0 - mogelijk zoon van Gijsbert

JASPER GIJSBERTS VAN NAMEN, woonde te Oirschot,
huwt
NN,
uit dit huwelijk voorzover bekend en gedoopt te Oirschot:
  1 ANTONIJ JASPERS VAN NAMEN, gedoopt 27 september 1637, VOLGT ONDER I

GENERATIE I - zn van Jasper

ANTONIE JASPERS VAN NAMEN, geboren Oirschot 27 september 1637,
huwt 1e
HEILTJE AARTS VAN ASPEREN, gedoopt Gorinchem 21 oktober 1633, overleden Gorinchem 14 juli 1658
huwt 2e
AELTGEN AARTS
uit dit huwelijk in willekeurige volgorde en geboren te Leerdam:
  1 LISBET ANTONIS VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 24 april 1659
  huwt Leerdam 8 augustus 1683
  ADRIAAN ANTONISSE STORMS

  2 NEELTJE ANTHONIS VAN NAMEN, geboren omstreeks 1665,
  huwt Leerdam 26 november 1690
  DIRKS JANS KOIJ

  3 GIJSBERT ANTONIS VAN NAMEN, VOLGT ONDER IIa

  4 AART ANTONISSE VAN NAMEN, geboren 12 februari 1669, VOLGT ONDER IIb

  5 BASTIAAN ANTONIS VAN NAMEN, VOLGT ONDER IIc

  6 LAMBERT VAN NAMEN, VOLGT ONDER IId

  7 JAN VAN NAMEN, VOLGT ONDER IIe

  8 HERMAN VAN NAMEN, geboren omstreeks 1675, VOLGT ONDER IIf

  9 JASPER ANTONIS VAN NAMEN, geboren omstreeks 1676, VOLGT ONDER IIg

GENERATIE IIa - zn van Ia

GIJSBERT ANTONIS VAN NAMEN
huwt Leerdam 19 oktober 1692
MAIJKEN DIRKS RICH/RIEK
uit dit huwelijk werden te Leerdam 5 kinderen gedoopt:
  1 NEELDE VAN NAMEN, gedoopt 17 januari 1694

  2 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 17 januari 1694, VOLGT ONDER IIIa

  3 NEELTJE VAN NAMEN, gedoopt 15 december 1695
  huwt Leerdam 27 oktober 1728
  CHRISTIAAN GROENHOUT
  huwt 2e Leerdam 18 januari 1744
  HENDRIK VAN GELAND

  4 FIJKE VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 20 mei 1698

  5 DIRK VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 10 november 1700, VOLGT ONDER IIIb

GENERATIE IIb - zn van Ia

AART ANTONISSE VAN NAMEN, voor 1761 overleden, (wonende op de Lommerstraat op de Molenwerf)
huwt Rotterdam 21 oktober 1694
HEILTJE JANS HOELE/ HOEKEN/ HOEVEN/HOKKEN, geboren Kersou, begraven Rotterdam 8 december 1761
uit dit huwelijk werden te Leerdam 10 kinderen gedoopt:
  1 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 4 november 1696, VOLGT ONDER IIIc

  2 GRIETJE VAN NAMEN, gedoopt 20 mei 1698, begraven Rotterdam 31 mei 1738
  huwt Rotterdam 23 mei 1724
  ANTONIJ VAN SAVOIJEN, geboren omstreeks 1695, begraven 1783

  3 JAN VAN NAMEN, gedoopt 1 november 1700, VOLGT ONDER IIId

  4 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 24 juni 1703

  5 HEIJLTJE VAN NAMEN, gedoopt 25 oktober 1705,
  huwt Rotterdam 6 oktober 1733
  ANTONIJ VAN LINGEN, uit Emden

  6 ELISABETH VAN NAMEN, gedoopt 27 november 1707, begraven Rotterdam 1 december 1760
  huwt Rotterdam 23 april 1752
  HENDRIK MADERN, geboren Piershil

  7 LIJSBETH VAN NAMEN, gedoopt 19 maart 1710

  8 SARA VAN NAMEN, gedoopt 5 augustus 1711
  huwt Rotterdam 29 maart 1735
  PIETER GOBIJN, geboren Rotterdam, begraven Rotterdam 14 mei 1768
  huwt 2e Rotterdam 4 oktober 1768
  LAURENS PARADIJS, geboren Rotterdam

  9 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 12 januari 1714

  10 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 27 maart 1715, VOLGT ONDER IIId

GENERATIE IIc - zn van Ia

BASTIAAN ANTONIS VAN NAMEN,
huwt Leerdam 30 oktober 1698
GRIETJE DE BRUIN
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Leerdam een kind gedoopt:
  1 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 1 september 1699,

GENERATIE IId - zn van Ia

LAMBERT VAN NAMEN,
huwt Leerdam 7 mei 1704
WIJNTJE VERDUIJN of VERKUIJL
uit dit huwelijk werden te Leerdam 9 kinderen gedoopt:
  1 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 7 maart 1706

  2 MAEIJKE VAN NAMEN, gedoopt 30 september 1707

  3 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 16 april 1710

  4 JAN VAN NAMEN, gedoopt 12 oktober 1712

  5 HEIJLTJE VAN NAMEN, gedoopt 5 april 1713
  huwt Leerdam 23 december 1736
  GOVERT BRUGMAN

  7 JAN VAN NAMEN, gedoopt 12 oktober 1715, VOLGT ONDER IIIf

  8 NICOLAAS VAN NAMEN, gedoopt 23 mei 1717, VOLGT ONDER IIIg

  9 ELISABETH VAN NAMEN, gedoopt 14 april 1720

GENERATIE IIe - zn van I

JAN VAN NAMEN
huwt Leerdam 1703
WILLEMKE DIRKS VAN METEREN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Leerdam 2 kinderen gedoopt:
  1 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 25 november 1705

  2 JUDITH VAN NAMEN, gedoopt 10 december 1710
  huwt Leerdam 23 december 1731
  ARIE DE HAAS

GENERATIE IIf - zn van I

HERMANUS VAN NAMEN,
huwt Leerdam 22 oktober 1702
MARIA FREDERIKS VAN KAMPEN/ CAMPEN
uit dit huwelijk werden te Leerdam 4 kinderen gedoopt:
  1 FREDERIK VAN NAMEN, gedoopt 12 september 1703

  2 FREDERIK VAN NAMEN, gedoopt 13 januari 1706

  3 JOHANNES VAN NAMEN, gedoopt 4 januari 1708

  4 JOHANNA VAN NAMEN, gedoopt 9 oktober 1709
  huwt Leerdam 2 maart 1732
  ABRAHAM VAN DE WERKEN, gedoopt Genderen 24 januari 1696, begraven Geldermalsen 29 april 1770, brouwer en Schepen

GENERATIE IIg - zn van Ib

JASPER ANTONIS VAN NAMEN
huwt Leerdam 23 mei 1694
ANTOINETTE HENDRIK TILLARIS/ TILLAART/FILLARD
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Leerdam 3 kinderen gedoopt:
  1 LIJSBETH VAN NAMEN, gedoopt 27 januari 1695

  2 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 6 januari 1697, VOLGT ONDER IIIh

  3 GRIETJE VAN NAMEN, geboren omstreeks 1700,

GENERATIE IIIa - zn van IIa

ANTONI VAN NAMEN,
huwt Leerdam januari 1722
NEELTJE VAN OMMEREN
uit dit huwelijk werd voorzover bekend geboren:
  1 ANTHONIE GIJSBERTSE VAN NAMEN, geboren omstreeks 1723, VOLGT ONDER IVa

GENERATIE IIIb - zn van IIa

DIRK VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 10 november 1700,
huwt Leerdam 17 november 1726
MARIA/ MAIJKE VAN DE VLIET
uit dit huwelijk werden te Leerdam 6 kinderen gedoopt:
  1 GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 19 september 1729, VOLGT ONDER IVb

  2 JAN VAN NAMEN, gedoopt 29 oktober 1730

  3 MAEIJKE VAN NAMEN, gedoopt 17 december 1732

  4 DIRK VAN NAMEN, gedoopt 16 december 1736, VOLGT ONDER IVc

  5 JAN VAN NAMEN, gedoopt 16 december 1736

  6 JOHANNA MARIA VAN NAMEN, gedoopt 9 oktober 1739

GENERATIE IIIc - zn van IIb

ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 4 november 1696,
huwt Rotterdam 9 september 1732
ANNA VAN DER SCHILDE, begraven Rotterdam 20 juni 1783
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen gedoopt:
  1 LAMBERT VAN NAMEN, gedoopt 25 mei 1733, VOLGT ONDER IVd

  2 GEERTRUIJ ANTONIJ VAN NAMEN. gedoopt 5 juni 1735, begraven Rotterdam 23 juni 1783, (wonende in de Knollemanssteeg)
  huwt 1e
  CORNELIS ROMPUS
  huwt 2e Rotterdam 26 januari 1779
  ANDRIES VERMEER

  3 ARIJ ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 5 januari 1738

  4 WIJNANDT ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 20 maart 1740, VOLGT ONDER IVe

GENERATIE IIId - zn van IIb

JAN VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 1 november 1700
huwt 1e Leerdam
NETIJE STEEL
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Leerdam een kind gedoopt:
  1 MAAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 6 februari 1724
huwt 2e Rotterdam 22 mei 1726
CLAASIJNTJE VERMEULEN, geboren Leerdam 11 december 1696
uit dit huwelijk werden te Delfshaven 6 kinderen gedoopt:
  2 HEIJLTJE VAN NAMEN, gedoopt 28 september 1727

  3 ADRIANA VAN NAMEN, gedoopt 11 september 1729, overleden Delfshaven 27 april 1768
  huwt Delfshaven 13 mei 1753
  ALEWIJN DE JAGER

  4 JAN VAN NAMEN, gedoopt 3 februari 1732,

  5 JANNITJE VAN NAMEN, gedoopt 3 februari 1732, begraven Delfshaven 27 april 1757

  6 NEELTJE VAN NAMEN, gedoopt 29 augustus 1734, overleden Rotterdam 6 april 1809
  huwt Rotterdam 23 november 1762
  KLAAS SEL, geboren Rotterdam onstreeks 1740, overleden Rotterdam 9 november 1804, sleeper.

  7 AART JAN VAN NAMEN, gedoopt 10 oktober 1736, VOLGT ONDER IVf
huwt 3e Delfshaven 15 september 1768
ANNA PENNINKHUIJSEN

GENERATIE IIIe - zn van IIb

JASPER VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 27 maart 1715, voor 1763 overleden.
huwt Rotterdam 25 mei 1744
PIETERNELLETJE VAN DER HASPEL, gedoopt Rotterdam 2 september 1823
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen gedoopt:
  1 HIJLTJE JASPERS VAN NAMEN, gedoopt 16 oktober 1746

  2 KORNELIS JASPERS VAN NAMEN, gedoopt 25 juni 1750

GENERATIE IIIf - zn van IId

JAN VAN NAMEN, gedoopt 12 oktober 1715
huwt Leerdam 29 september 1734
JANNIGJE VAN LEEUWEN/LOOBRECHT
uit dit huwelijk werden te Leerdam 6 kinderen gedoopt:
  1 LAMMERT VAN NAMEN, gedoopt 19 december 1734

  2 MAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 23 juli 1734

  3 MAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 17 februari 1736

  4 LAMBERT VAN NAMEN, gedoopt 17 februari 1736

  5 MAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 27 maart 1738

  6 MAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 26 mei 1740

GENERATIE IIIg - zn van IId

NICOLAAS (CLAAS) VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 23 mei 1717
huwt Leerdam 1 november 1744
ADRIANA VAN BERGEN, geboren Leerdam omstreeks 1720
uit dit huwelijk werd voorzover bekend en te Leerdam een kind gedoopt:
  1 LAMBERT VAN NAMEN, gedoopt 7 september 1745

GENERATIE IIIh -zn van IIg

ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 6 januari 1697,
huwt Leerdam september 1720
MAIJKE ZANDERS VAN TIEL
uit dit huwelijk werden te Leerdam 10 kinderen gedoopt:
  1 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 27 juni 1721

  2 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 14 februari 1723

  3 ZANDER VAN NAMEN, gedoopt 4 februari 1725

  4 ARIAANTJE VAN NAMEN, gedoopt 8 juni 1727

  5 ARIAANTJE VAN NAMEN, gedoopt 25 augustus 1729

  6 ARIAANTJE VAN NAMEN, gedoopt 3 december 1730

  7 ARIAANTJE VAN NAMEN, gedoopt 20 februari 1732
  huwt 28 februari 1751
  AART VERGEER

  8 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 19 oktober 1734

  9 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 14 september 1736

  10 JASPER VAN NAMEN, gedoopt 19 oktober 1738

GENERATIE IVa - zn van IIIa

ANTHONY GIJSBERTSE VAN NAMEN
huwt Leerdam of Lexmond 26 oktober 1749
AALTJE JOOSTEN VAN ZUIDERVELT
uit dit huwelijk werden te Leerdam 8 kinderen gedoopt:
  1 JOOST VAN NAMEN, gedoopt 16 oktober 1750

  2 DIRK VAN NAMEN, gedoopt 1 december 1751

  3 MAAIJKE VAN NAMEN, gedoopt 12 juni 1754

  4 NEELTJE VAN NAMEN, gedoopt 12 juni 1754

  5 ANTONIJ GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 19 maart 1756

  6 GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 13 januari 1758

  7 ANTHONIE VAN NAMEN, gedoopt 4 mei 1759, VOLGT ONDER Va

  8 GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 14 februari 1762

GENERATIE IVb - zn van IIIb

GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 19 september 1729,
huwt Rotterdam Cool 11 oktober 1753
NEELTJE NIEUWPOORT

GENERATIE IVc - zn van IIIb

DIRK VAN NAMEN,
huwt 1e Leerdam 26 mei 1762
MARIJTJE VINK, (of Marrigje of Maria)
uitr dit huwelijk werd te Leerdam een kind gedoopt:
  1 DIRK VAN NAMEN, gedoopt 1 januari 1765, VOLGT ONDER Vb
huwt 2e Leerdam 29 maart 1767
WILLEMIJNTJE VAN RIEDT, (of Mijntje van Ree, of Willemijntje van Rindt)
uit dit huwelijk werden te Leerdam 7 kinderen gedoopt:
  2 ELBERT VAN NAMEN, gedoopt 13 januari 1768, VOLGT ONDER Vc

  3 GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 14 januari 1770

  4 JOHANNES of JAN HENDRIK VAN NAMEN, gedoopt 11 oktober 1772, VOLGT ONDER Vd

  5 WILLEM VAN NAMEN, gedoopt 12 maart 1775, VOLGT ONDER Ve

  6 MARIA VAN NAMEN, gedoopt 16 november 1777

  7 MEINDERT VAN NAAMEN, gedoopt 14 maart 1781, VOLGT ONDER Vf

  8 GRIETJE VAN NAMEN, gedoopt 16 januari 1785

GENERATIE VId - zn van IIIc

LAMBERT VAN NAMEN, geboren Rotterdam 25 mei 1733
huwt Rotterdam 28 augustus 1753
NEELTJE VAN DUIJN, begraven Rotterdam 4 maart 1782
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 9 kinderen gedoopt:
  1 JOHANNA VAN NAMEN, gedoopt Rotterdam 15 augustus 1754, (wonende Schuddevischsteeg)
  huwt Rotterdam Rotterdam 27 maart 1781
  WIJNAND SJAKES,

  2 MARIA VAN NAMEN, gedoopt 19 september 1756

  3 ANTONIA VAN NAMEN, gedoopt 8 juni 1758

  4 PIETERNELLA VAN NAMEN, gedoopt 10 mei 1761

  5 GEERTRUIJ VAN NAMEN, gedoopt 11 september 1763

  6 ARIJ VAN NAMEN, gedoopt 21 juli 1765

  7 ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt 16 juni 1771, VOLGT ONDER Vg

  8 PIETERNELLA VAN NAMEN, geboren 2 november 1773

  9 LAMBERTUS VAN NAMEN, gedoopt 29 oktober 1775
huwt 2e 10 juli 1788
ARIANA SCHIJN, begraven Rotterdam 5 september 1807

GENERATIE IVe - zn van IIIc

WIJNANDT VAN NAMEN, begraven Rotterdam 17 augustus 1785, (woonde agter het klooster, in de Brandewijnsteeg)
huwt Rotterdam 4 april 1769
ALIDA MELCHIOR,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen gedoopt:
  1 ANTONIJ WIJNAND VAN NAMEN, gedoopt 14 januari 1770, begraven Rotterdam 4 juni 1774.

  2 JACOBUS WIJNANDS VAN NAMEN, gedoopt 9 augustus 1772, VOLGT ONDER Vh

  3 ANTONIJ WIJNANDS VAN NAMEN, gedoopt 31 maart 1776 , VOLGT ONDER Vi

GENERATIE IVf - zn van IIId

AART JAN VAN NAMEN, gedoopt Delfshaven 10 oktober 1736, (woonde Boompjes Rotterdam)
huwt Rotterdam 19 mei 1766,
PETRONELLA GHIJBEN, afkomstig uit Varik
uit dit huwelijk werden 6 kinderen gedoopt 1/5 te Rotterdam, 6 te Suis:
  1 CLASIJNA AARTS VAN NAMEN, gedoopt 22 maart 1767
  huwt Rotterdam 8 september 1819
  JAN BUVONS, geboren 1762

  2 CHRISTINA AARTS VAN NAMEN, geboren 10 januari 1769,
  huwt Sluis 11 maart 1798
  FREDERIK DE MUIJNCK, geboren Sluis 21 november 1767

  3 JAN AART VAN NAMEN, gedoopt 14 oktober 1770

  4 ANNA AARTS VAN NAMEN, gedoopt 13 oktober 1771

  5 JAN AARTS VAN NAMEN, gedoopt 19 september 1773

  6 NEELTJE ADRIENNE VAN NAMEN, geboren Sluis 1789,
  huwt Sluis 13 mei 1807
  ARIE VERMEULEN, geboren Heukelum 1784

GENERATIE Va - zn van IVa

ANTHONIJ VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 4 mei 1759
huwt Grootelind 17 november 1782
MARIJA STOK
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 6 kinderen gedoopt:
  1 SOPHIA VAN NAMEN, gedoopt 5 oktober 1783

  2 FIJGJE VAN NAMEN, gedoopt 26 januari 1785, overleden 3 december 1866

  3 EILTJE VAN NAMEN, gedoopt 22 april 1787
  huwt Zwijndrecht 7 september 1822
  WOUTER VAN DER WIEL

  4 ANTHONIJ VAN NAMEN, gedoopt 6 april 1788, VOLGT ONDER VIa

  5 ARIE VAN NAMEN, gedoopt 19 mei 1791, VOLGT ONDER VIb

  6 GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 21 juni 1793, VOLGT ONDER VIc

GENERATIE Vb - zn van IVc

DIRK VAN AMEN, geboren Leerdam januari 1765, (woonde in de Schrijnwerkerssteeg)
huwt Rotterdam 12 maart 1797
ELISABETH VAN OUDHEUSDEN, geboren Gorinchem 12 januari 1766, overleden Rotterdam 8 september 1833
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS ADRIANUS DIRK VAN NAMEN, geboren 20 augustus 1797

  2 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 2 januari 1800, VOLGT ONDER VId

  3 MARINES DIRK VAN NAAMEN, geboren 19 september 1802

  4 MARIJNIS DIRK VAN AMEN, gedoopt 7 mei 1809

  5 ADRIANA JACOBA VAN AMEN, gedoopt 8 september 1811,
  huwt Hellevoetsluis 12 juni 1840
  ANDRIES SCHOONDERWOLF, geboren Hellevoetsluis 1820

GENERATIE Vc - zn van IVc

ELBERT VAN NAMEN
huwt Leerdam 11 juni 1788
WILLEMIJNTJE VAN STOKKEM of VAN HOKKEN
uit dit huwelijk werd te Leerdam een kind gedoopt:
  1 DIRK VAN NAMEN, geboren 17 juni 1788, VOLGT ONDER VIe

GENERATIE Vd - zn van IVc

JOHANNES of JAN HENDRIK VAN AMEN, geboren Leerdam 11 oktober 1772, overleden Maassluis 6 mei 1840,
huwt
JOHANNA VAN DER BOOM
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 ANTONIE VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 17 februari 1799, VOLGT ONDER VIf

  2 CORNELIA VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 12 april 1801

  3 JAN VAN AMEN, gedoopt 1804

  4 WILLEMINA VAN AMEN, geboren 1815, overleden 3 augustus 1816

  5 JACOB VAN AMEN, geboren 1816, overleden 13 april 1816

  6 PIETER VAN AMEN, geboren Maassluis 9 juni 1818, VOLGT ONDER VIg

GENERATIE Ve - zn van IVc

WILLEM VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 12 maart 1775,
huwt
ADRIANA VAN HEUKELOM/HEKELEN
uit dit huwelijk werden te Leerdam 6 kinderen geboren:
  1 WILLEMIJNTJE VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 1 april 1801

  2 TEUNIS KOOL VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 16 juni 1804, VOLGT ONDER VIh

  3 ARIE VAN NAMEN, gedoopt Leerdam oktober 1807

  4 HANNA VAN NAAMEN, gedoopt Leerdam 6 december 1808

  5 DIRKJE VAN NAMEN, geboren 26 juli 1812,
  huwt 's-Hertogenbosch 10 mei 1845
  PIERRE FURSTER, geboren 's-Hertogenbosch 20 oktober 1812

  6 MARIA VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 31 december 1819
  huwt Schoonrewoerd 2 mei 1861
  GRADUS VAAL

GENERATIE Vf - zn van IVc

MIJNDERT VAN NAAMEN, gedoopt Leerdam 14 maart 1781,
huwt Polsbroek 23 juli 1812
AARTJE BENDERVOET, of BINDERVOET
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 DIRK MIJNDERT VAN NAMEN, geboren (Goudriaan?) 1815, VOLGT ONDER VIi

  2 WILLEMIJNTJE VAN NAMEN, geboren Langerak 20 februari 1818
  huwt Nieuwpoort 25 april 1846
  GERRIT OUWERKERK

  3 LIJNTJE VAN NAMEN, geboren Langerak 19 februari 1823, overleden Bleskensgraaf 6 juli 1847
  huwt Nieuwpoort 25 april 1846
  FREDERIK VAN WIJNEN

  4 BARTHA VAN NAMEN, geboren 1829, overleden Streefkerk 3 februari 1879
  huwt Streefkerk 29 oktober 1853
  ARIE VAN DULST, geboren 1825, overleden 1901

GENERATIE Vg - zn van IVd

ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt Rotterdam 16 juni 1771, (woonde in de Gietersteeg),
huwt Rotterdam 7 mei 1793
TRIJNTJE PLONIUS,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 LAMBERTUS ANTONIJ VAN NAMEN, geboren 25 februari 1794

  2 CAREL ANTONIJ VAN NAAMEN, geboren 26 december 1795, VOLGT ONDER VIj

  3 NEELTJE ANTONIJ VAN NAMEN, geboren 22 juli 1798

GENERATIE Vh - zn van IVe

JACOBUS WIJNANDS VAN NAMEN, gedoopt Rotterdam 9 augustus 1772, (woonde op de Hoogstraat)
huwt Rotterdam 15 juli 1794
MAGGELTJE KORT, geboren Molenaarsgraaf
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 ALIDA JACOBUS VAN NAME, geboren 11 augustus 1794

  2 ALIDA PIETERNELLA JACOBUS VAN NAMEN, geboren 5 september 1795, begraven Rotterdam 6 februari 1796

  3 FRANK JACOBUS VAN NAMEN, geboren 27 maart 1797

  4 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 2 mei 1800, begraven Rotterdam 4 maart 1807

  5 WIJNAND VAN NAMEN, geboren 20 september 1803

GENERATIE Vi - zn van IVe

ANTONIJ WIJNANDS VAN NAMEN, gedoopt Rotterdam 31 maart 1776,
huwt Rotterdam 12 mei 1799
JOHANNA ELISABETH WESTERMAN,geboren Rotterdam 1775, overleden Rotterdam 20 maart 1833
uit dit huwelijk te Rotterdam:
  1 ALIDA ANTONI VAN NAAMEN, geboren 1 maart 1800

  2 PETRONELLA ANTONIE VAN NAMEN, geboren 28 februari 1802

  3 JOHANNA ELIZABETH VAN NAMEN, geboren 21 augustus 1810
  huwt Rotterdam 26 januari 1831
  ARIJ GERARDUS VERBEET, geboren 's-Hertogenbosch 1804, overleden Rotterdam 17 september 1863

GENERATIE VIa zn van Va

ANTONIJ VAN NAMEN, gedoopt Zwijndrecht 6 april 1788, overleden Zwijndrecht 17 mei 1867
huwt 1e Zwijndrecht 1807
LENA VAN PELT, gedoopt Zwijndrecht 15 oktober 1786
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 4 kinderen geboren:
  1 ANTHONIJ VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 21 mei 1810, overleden Zwijndrecht 27 mei 1810

  2 INGENTJE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 23 november 1813, overleden Zwijndrecht 16 oktober 1888
  huwt Zwijndrecht 15 september 1832
  ADRIAAN DE KLERK, geboren Zwijndrecht 1809

  3 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 1815, VOLGT ONDER VIIa

  4 HUIBERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 3 juni 1816, VOLGT ONDER VIIb
huwt 2e Zwijndrecht 4 mei 1839
MAAIKE GEERLOF, geboren Zwijndrecht 1796

GENERATIE VIb zn van Va

ARIE VAN NAMEN, gedoopt Zwijndrecht 19 mei 1791, overleden Dubbeldam 7 september 1847
huwt Zwijndrecht 11 december 1812
AAGJE DE WAARD

GENERATIE VIc - zn van Va

GIJSBERT VAN NAMEN, gedoopt 21 juni 1793, overleden Zwijndrecht 12 maart 1858,
huwt Hendrik Ido Ambacht 20 juli 1815
MAAIKE STAM, geboren Alblasserdam 1791, overleden Zwijndrecht 15 februari 1862,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, 1 te Hendrik Ido Ambacht, 2/5/6/7 te Zwijdrecht, 3/8/9/10 te Meerdervoort:
  1 MARIJGJE VAN NAMEN, geboren 7 november 1814

  2 MARIA VAN NAMEN, geboren 25 december 1815, overleden Meerdervoort 26 mei 1818

  3 WILLEMINA VAN NAMEN, geboren 1 september 1818, overleden 26 april 1845
  huwt Meerdervoort 22 maart 1844
  MATTHEUS DWARSWAARD, geboren HHI 1819

  4 MARIA VAN NAMEN, geboren 3 januari 1820, overleden 18 juni 1820

  5 ANTHONIJ VAN NAMEN, geboren 18 december 1821, overleden 23 augustus 1821

  6 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 1 januari 1823, overleden Meerdervoort 8 september 1830

  7 MARIA VAN NAMEN, geboren 24 oktober 1824, overleden Zwijndrecht 15 november 1864
  huwt Meerdervoort 16 mei 1851
  DANIEL LOS, geboren Zwijndrecht 1825

  8 ANTONIA VAN NAMEN, geboren 20 oktober 1827, overleden Meerdervoort 7 augustus 1833

  9 GIJSBERT VAN NAMEN, geboren 4 november 1829, overleden Meerdervoort 28 januari 1830

  10 ANTHONIJ VAN NAMEN, geboren 11 september 1833, VOLGT ONDER VIIc

GENERATIE VId - zn van Vb

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 2 januari 1800, overleden Rotterdam 3 maart 1853
huwt Rotterdam 30 december 1818
GEERTRUY DALMEIJER, gedoopt 1797, overleden Rotterdam 10 mei 1877
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIKSE VAN AMEN, geboren 19 juli 1820, VOLGT ONDER VIId

  2 HENDRIK VAN AMEN, geboren 17 oktober 1825, VOLGT ONDER VIIe

  3 DORIS (THEODORUS) VAN AMEN, geboren 21 april 1831, VOLGT ONDER VIIf

GENERATIE VIe - zn van Vc

DIRK VAN NAMEN, geboren Leerdam 17 juni 1788, overleden Maassluis 15 juli 1857, zeeman,
huwt
MAARTJE VLIELAND
uit dit huwelijk werden te Maassluis 6 kinderen geboren:
  1 WILLEMINA VAN NAMEN, geboren 16 augustus 1824

  2 KORNELIA VAN NAMEN, geboren 1829, overleden Maassluis 16 maart 1830

  3 KORNELIS VAN NAMEN, geboren 28 juni 1830, overleden Maassluis 12 augustus 1830

  4 levenloos kind

  5 JOHANNA VAN NAMEN, overleden 28 augustus 1834,

  6 BERNARDUS VAN NAMEN, overleden 29 september 1834

  7 JOHANNES VAN NAMEN, overleden 6 mei 1840

GENERATIE VIf - zn van Vd

ANTONIE VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 17 februari 1799
huwt Maassluis 14 januari 1824
FRANCIJNTJE DE JONG, gedoopt Maassluis 8 februari 1796

GENERATIE VIg - zn van Vd

PIETER VAN AMEN, geboren Maassluis 9 juni 1818, overleden Overschie 23 september 1902
huwt Overschie 5 januari 1848
GEERTRUIDA PAULINA DE HAAS, geboren Overschie 1829
uit dit huwelijk werden te Overschie 8 kinderen geboren:
  1 ARNOLDUS VAN AMEN, geboren (als de Haas) 4 september 1847, erkend bij huwelijk

  2 PIETER VAN AMEN, geboren 31 januari 1850, VOLGT ONDER VIIg

  3 JOHANNA VAN AMEN, geboren 25 april 1853, overleden Schiedam 17 januari 1939
  huwt
  JACOBUS STOLK, geboren Rotterdam 18 februari 1849, overleden Schiedam 13 november 1921

  4 SIENTJE VAN AMEN, geboren 29 oktober 1855, overleden Overschie 29 maart 1857

  5 FRANCINA VAN AMEN, geboren 6 maart 1858, overleden Overschie 12 juni 1858

  6 WILLEM VAN AMEN, geboren 23 mei 1859, overleden Overschie 9 juni 1860

  7 WILLEM VAN AMEN, geboren 21 mei 1861, VOLGT ONDER VIIh

  8 THEODORUS VAN AMEN, geboren 13 maart 1866, VOLGT ONDER VIIi

GENERATIE VIh zn van Ve

TEUNIS KOOL VAN NAMEN, gedoopt Leerdam 16 juni 1804
huwt 1e Leerdam 14 november 1829
PETRONELLA KOOL, geboren Leerdam 1805, overleden Leerdam 16 juli 1834
huwt 2e Leerdam 11 november 1846
MARIA KARS, geboren Leerdam 1809,
uit dit huwelijk geboren te Leerdam:
  1 levenloos kind met familienaam KOOL, geboren 2 mei 1847

GENERATIE VIi - zn van Vf

DIRK MIJNDERT VAN NAMEN, geboren (Goudriaan?) Langerak 1815, overleden Nieuw Lekkerland 11 april 1896
huwt Streefkerk 4 februari 1843
ARIAANTJE VAN MEERKERK,geboren 1818, overleden Nieuw Lekkerland 30 april 1876
uit dit huwelijk werden te Streefkerk 5 kinderen geboren:
  1 AARTJE VAN NAMEN, geboren 22 mei 1843, overleden Streefkerk 30 november 1843

  2 GOVERT VAN NAMEN, geboren 8 februari 1845, VOLGT ONDER VIIj

  3 LIJNTJE VAN NAMEN, geboren 17 juni 1849, overleden Nieuw Lekkerland 13 oktober 1925
  uit haar werden te Nieuw Lekkerland 3 kinderen geboren:
   1 DIRK VAN NAMEN, geboren 7 januari 1875,
   2 LEENDERT VAN NAMEN, geboren 5 juli 1877, overleden 15 september 1877
   3 ARIAANTJE VAN NAMEN, geboren 27 november 1878, overleden Sliedrecht 16 oktober 1969
   huwt Nieuw Lekkerland 26 januari 1905
   TIJS DE JAGER, geboren Lekkerkerk 1 januari 1881
  huwt Nieuw Lekkerland 27 november 1878
  BASTIAAN VERSCHOOR, geboren 1847, overleden Nieuw Lekkermand 30 juni 1931

  4 MARRIGJE VAN NAMEN, geboren 4 september 1853, overleden Sliedrecht 17 juni 1934
  huwt Streefkerk 16 augustus 1878
  ADRIANUS SETON, geboren Oud Alblas 6 november 1853, overleden Bergambacht 16 mei 1921, koperslager

  5 MIJNDERT VAN NAMEN, geboren 31 oktober 1857, VOLGT ONDER VIIk

GENERATIE VIj - zn van Vg

CAREL VAN NAAMEN, geboren Rotterdam 26 december 1795
huwt Rotterdam 1836
CATRINA TRESIA PENNOCK, geboren Middelburg 1796,overleden Rotterdam 25 juni 1851
uit dit huwelijk:
  1 JOHANNES CAREL VAN NAAMEN, geboren Rotterdam 5 februari 1837, VOLGT ONDER VII-l

  2 PIETER ANTONIE VAN NAMEN, geboren rotterdam 7 mei 1841, overleden Rotterdam 22 augustus 1842

GENERATIE VIIa zn van VIa

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 1815, overleden Zwijndrecht 28 december 1895
huwt Zwijndrecht 21 mei 1836
SOPHIA VAN SCHAARDENBURG, geboren Zwijndrecht 28 oktober 1814, overleden Zwijndrecht 25 januari 1893
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 11 kinderen geboren:
  1 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 7 oktober 1836, VOLGT ONDER VIIIa

  2 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 24 augustus 1838, overleden 6 februari 1840

  3 LENA VAN NAMEN, geboren 25 september 1840

  4 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 11 januari 1843, VOLGT ONDER VIIIb

  5 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 3 mei 1846, overleden 20 augustus 1846

  6 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 18 november 1847, overleden Zwijndrecht 6 juni 1849

  7 MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 4 september 1849
  huwt Zwijndrecht 26 mei 1865
  WILLEM VAN DER LEER, geboren HHI 1833

  8 JACOBA VAN NAMEN, geboren 6 maart 1850, overleden 29 januari 1851

  9 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 9 februari 1852, VOLGT ONDER VIIIc

  10 MACHIEL VAN NAMEN, geboren 26 mei 1855, overleden 11 september 1856

  11 MACHIEL VAN NAMEN, geboren 29 maart 1861, overleden 16 maart 1864

GENERATIE VIIb zn van VIa

HUIBERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 3 juni 1816, diaken van de afgescheiden Hervormde gemeente te Dordrecht,
huwt Meerdervoort 1 juli 1841
JACOBA RIJKEN, geboren Meerdervoort 7 november 1819,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 13 kinderen geboren:
  1 LENA VAN NAMEN, geboren 5 december 1841, overleden Zwijndrecht 15 december 1896
  huwt Zwijndrecht 7 mei 1870
  WILLEM VAN NOORT, geboren Zwijndrecht 1844

  2 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 7 december 1842, overleden Zwijndrecht 4 juli 1844

  3 ANTONIA VAN NAMEN, geboren 13 mei 1844, overleden Zwijndrecht 7 juni 1844

  4 JAN VAN NAMEN, geboren 7 juni 1845. overleden Zwijndrecht 20 juni 1848

  5 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 5 november 1846, overleden Zwijndrecht 5 juni 1848

  6 JAN ANTONIE VAN NAMEN, geboren 23 april 1849, overleden 6 juni 1850

  7 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 28 november 1850, VOLGT ONDER VIIId

  8 JAN VAN NAMEN, geboren 2 januari 1852, VOLGT ONDER VIIIe

  9 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 19 november 1853, overleden Zwijndrecht 11 juli 1854

  10 JOHANNA CORNELIA VAN NAMEN, geboren 17 augustus 1855, overleden Zwijndrecht 7 juli 1941
  huwt Zwijndrecht 29 juni 1893
  BASTIAAN DE JONG, geboren Zwijndrecht 1834

  11 JACOBA VAN NAMEN, geboren 4 april 1857, overleden Ermelo 27 juni 1939
  huwt Zwijndrecht 28 februari 1895
  LAMBERTUS VAN LOON, geboren Zwijndrecht 16 oktober 1848, overleden Zwijndrecht 28 juli 1916

  12 INGETJE VAN NAMEN, geboren 30 augustus 1859

  13 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 24 november 1863, VOLGT ONDER VIIIf

GENERATIE VIIc - zn van VIc

ANTHONY VAN NAMEN, geboren Meerdervoort 11 september 1833
huwt Meerdervoort 19 augustus 1854
HEILTJE DE WAARD
uit dit huwelijk werden 10 kinderen, 1/6/7/8/9/10 te Meerdervoort, 2/2/4/5 te Zwijndrecht:
  1 GIJSBERT VAN NAMEN, geboren 20 augustus 1855, overleden Zwijndrecht 21 augustus 1855

  2 LEENDERT VAN NAMEN, geboren 10 augustus 1857, overleden 26 mei 1858

  3 MAAIKE VAN NAMEN, geboren 17 februari 1859, overleden 23 mei 1861

  4 LEENDERT VAN NAMEN, geboren 25 oktober 1860, overleden 8 mei 1861

  5 GIJSBERT VAN NAMEN, geboren 30 juni 1862, VOLGT ONDER VIIIg

  6 ADRIANA VAN NAMEN, geboren 4 februari 1865,overleden HHI 27 juli 1930
  huwt Zwijndrecht 12 mei 1887
  JAN ZIJDERVELD, geboren HHI 1865, overleden HHI 11 april 1935

  7 MAAIKE AALTJE ELISABETH VAN NAMEN, geboren 18 september 1867, overleden Hendrik Ido Ambacht 18 december 1943
  huwt Zwijndrecht 20 februari 1890
  PIETER VAN DER NET, geboren Zwijndrecht 1866

  8 HELENA VAN NAMEN, geboren 14 februari 1870

  9 LENA VAN NAMEN, geboren 11 juni 1876, overleden 17 juli 1876

  10 WILHELMINA VAN NAMEN, overleden 12 maart 1870

GENERATIE VIId - zn van VId

DIRK HENDRIKSE VAN AMEN, geboren Rotterdam 17 juli 1820, overleden Rotterdam 19 oktober 1871,
huwt Rotterdam 25 oktober 1843
GEERTRUIJ WILLEBRANDT, geboren Rotterdam 25 januari 1823
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 DIRKJE HENDRIKA VAN AMEN, geboren 16 juli 1844

  2 PHILIPPUS VAN AMEN, geboren 14 maart 1846, VOLGT ONDER VIIIh

  3 HENDRIK VAN AMEN, geboren 5 juni 1848, overleden voor 1857.

  4 DIRK HENDRIKSE VAN AMEN, geboren 13 juli 1850, VOLGT ONDER VIIIi

  5 GEERTRUIJ VAN AMEN, geboren 21 april 1852, overleden Rotterdam 2 augustus 1856

  6 THEODORUS VAN AMEN, geboren 1854, VOLGT ONDER VIIIj

  7 HENDRIK VAN AMEN, geboren 10 april 1857, VOLGT ONDER VIIIk

GENERATIE VIIe - zn van VId

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 17 oktober 1825, (woonden te Rotterdam in de Schilderssteeg nr. 3)
huwt Rotterdam 16 mei 1855
PIETERNELLA WESTPHAL, geboren Rotterdam 25 juli 1836, koopvrouw in groenten en fruit,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 PIETER HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 13 maart 1857, overleden Rotterdam 19 december 1858

  2 PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren 5 augustus 1859, VOLGT ONDER VIII-l

  3 GEERTRUIDA ELIZABETH VAN AMEN, geboren 11 februari 1862, overleden Rotterdam 14 december 1894 huwt Rotterdam 15 december 1880
  PETRUS JACOBUS LAIJ, geboren Rotterdam 1859, handelaar in groenten en fruit

  4 HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 23 augustus 1864, overleden Rotterdam 6 januari 1865

  5 THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 27 juni 1867, overleden Rotterdam 18 december 1869

  6 HENDRIK VAN AMEN, geboren 8 juni 1870, VOLGT ONDER VIIIm

  7 THEODORUS VAN AMEN, geboren 16 januari 1878, VOLGT ONDER VIIIn

GENERATIE VIIf - zn van VId

DORIS VAN AMEN, geboren Rotterdam 21 april 1831, overleden Rotterdam 11 maart 1904
huwt Rotterdam 14 juni 1854
CORNELIA VAN LEEUWEN, geboren 's-Gravenhage 1825, overleden Rotterdam 18 maart 1890
uit dit huwelijk werden te Rotterdam voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 25 maart 1855, VOLGT VIIIo

  2 MARIA CORNELIA VAN AMEN, geboren 1 maart 1859, overleden Rotterdam 11 janauri 1940
  huwt Rotterdam 24 november 1880
  ABRAHAM CORNELIS SMIT, geboren 's-Gravenhage 7 februari 1857, overleden Rotterdam 28 januari 1929
huwt 2e Rotterdam 8 november 1890
MAAIKE LOS, geboren Zwijndrecht 1833, overleden Rotterdam 23 maart 1894
huwt 3e Rotterdam 15 november 1894
AAGJE BOER, geboren Kralingen 1837

GENERATIE VIIg - zn van VIg

PIETER VAN AMEN, geboren Overschie 31 januari 1850, overleden Schiedam 12 maart 1929
huwt 1e Overschie 20 juli 1871
NEELTJE GROEN, geboren 1850, overleden Overschie 3 januari 1872
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Overschie een kind geboren:
  1 PIETER VAN AMEN, geboren 3 januari 1872
huwt 2e Overschie 11 november 1875
PETRONELLA VAN DER KRUYT, geboren Overschie 21 maart 1856
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/4 te Vrijenban (bij Delft), 5/7 te Overschie, 8 te Schiedam:
  2 JOHANNA VAN AMEN, geboren 17 maart 1876

  3 levenloos kind, geboren 24 oktober 1877

  4 CLASINA VAN AMEN, geboren 7 oktober 1878, overleden Vrijenban 7 december 1878.

  5 KLAZINA VAN AMEN, geboren 31 januari 1881

  6 PIETER VAN AMEN, geboren 13 februari 1882

  7 PIETER VAN AMEN, geboren 9 april 1883, VOLGT ONDER VIIIp
huwt 3e Schiedam 30 januari 1901
MARIA CORNELIA DONKERS, geboren Schiedam 8 december 1855, overleden Schiedam 9 februari 1940
voor dit huwelijk te Schiedam werd een kind geboren:
  8 CLASINA MARIA VAN AMEN, geboren 17 juli 1890, overleden Rotterdam 22 janauri 1975, ongehuwd

GENERATIE VIIh - zn van VIg

WILLEM VAN AMEN, geboren Overschie 21 mei 1861,
huwt
PETRONELLA WESTERDIJK, geboren Vlaardingen 15 april 1859,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Vlaardingen 6 kinderen geboren:
  1 PIETER VAN AMEN, geboren 9 mei 1884, VOLGT ONDER VIIIq

  2 GEERTRUIDA PAULINA VAN AMEN, geboren 6 december 1885, overleden Capelle aan den IJssel 4 maart 1975,
  huwt Vlaardingen 8 juli 1908
  PETRUS MATTHEUS SCHAAP, geboren Schiedam 16 augustus 1881, overleden Schiedam 18 januari 1950.

  3 JOHANNES VAN AMEN, geboren 1 april 1888, VOLGT ONDER VIIIr

  4 JOHANNA VAN AMEN, geboren 4 juli 1890, overleden Vlaardingen 5 mei 1973
  huwt Vlaardingen 20 december 1911
  PIETER BORST, geboren Vlaardingen 23 december 1888, overleden Vlaardingen 2 augustus 1971

  5 WILLEM VAN AMEN, geboren 7 augustus 1893, VOLGT ONDER VIIIs

  6 MARGARETHA VAN AMEN, geboren 19 maart 1897, overleden Schiedam 30 mei 1981,
  huwt Vlaardingen 6 november 1918
  CORNELIS JOHANNES OVERKLEEFT, geboren 's-Gravezande 19 juli 1890, overleden Vlaardingen 31 oktober 1964

GENERATIE VIIi - zn van VIg

THEODORUS VAN AMEN, geboren Overschie 13 maart 1866, overleden Rotterdam 7 januari 1962, metselaar
huwt 17 september 1896
ALIDA MARIA HENDRIKA VAN ROOIJEN, geboren Rotterdam 28 april 1876, overleden Rotterdam 14 december 1927
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 PETRUS VAN AMEN, geboren 3 juli 1897, VOLGT ONDER VIIIt

  2 SOPHI MARIA GERARDA VAN AMEN, geboren 10 oktober 1899

  3 GEERTRUIDA PAULINA VAN AMEN, geboren 20 december 1900

  4 THEODORUS GERARDUS VAN AMEN, geboren 30 september 1903, VOLGT ONDER VIIIu

  5 MARIA SOPHIA GERARDINA VAN AMEN, geboren 13 augustus 1906, overleden Delft 25 februari 2000
  huwt Zutphen 8 juli 1931
  MARTINUS THEODORUS FOET, geboren Kethel en Spaland 4 juli 1903, overleden Delft 24 juni 1979

  6 SOPHIA MARIA GERARDINA VAN AMEN, geboren 27 februari 1909, overleden Rotterdam 11 maart 2000
  huwt Rotterdam 9 maart 1955
  JOHAN WILHELM VAN OOSTEROM, geboren Rotterdam 10 mei 1909, overleden Rotterdam 28 juni 1985

GENERATIE VIIj - zn van VIi

GOVERT VAN NAMEN, geboren Streefkerk 8 februari 1845
huwt 1e Streefkerk 18 december 1874
FIJGJE HUISMAN
huwt 2e Streefkerk 21 februari 1884
ANNIGJE BRAANKER
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Krimpen aan de Lek, 2 te Scoonhoven:
  1 PIETER VAN NAMEN, geboren 4 maart 1888, VOLG ONDER VIIIv

  2 DIRK VAN NAMEN, geboren 1885, VOLGT ONDER VIIIv/1
huwt 3e Lekkerkerk 31 januari 1895
CORNELIA VERBOOM

GENERATIE VIIk - zn van VIi

MIJNDERT VAN NAMEN, geboren Streefkerk 31 oktober 1857, overleden Nieuw Lekkerland 29 oktober 1940,
huwt Nieuw Lekkerland 28 mei 1881
MARIA BERKOUWER, geboren Nieuw Lekkerland 5 december 1857, overleden Nieuw Lekkerland 7 februari 1932
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Nieuw Lekkerland 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 10 april 1882, VOLGT ONDER VIIIw

  2 ADRIAANTJE VAN NAMEN, geboren 13 mei 1883, overleden Nieuw Lekkerland 12 augustus 1950, ongehuwd

  3 DIRK VAN NAMEN, geboren 22 november 1887, VOLGT ONDER VIIIx

  4 PIETER VAN NAMEN, geboren 7 januari 1891, VOLGT ONDER VIIIy

  5 GOVERDINA MARIA VAN NAMEN, geboren 28 oktober 1905, overleden Ameide 16 januari 1979, ongehuwd

GENERATIE VII-l - zn van VIj

JOHANNES CAREL VAN NAAMEN, geboren Rotterdam 5 februari 1837, overleden Rotterdam 22 november 1907,
huwt Rotterdam 11 september 1861
GERARDINA HELENA VAN HOORN, geboren Rotterdam 12 september 1841, overleden Rotterdam 26 januari 1915,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 CAREL VAN NAAMEN, geboren 31 december 1881, VOLGT ONDER VIIIz

GENERATIE VIIIa zn van VIIa

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 7 oktober 1836
huwt Zwijndrecht 22 september 1864
GOVERINA MARIA VAN DER LINDEN
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 7 kinderen geboren:
  1 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 13 mei 1865, VOLGT ONDER IXa

  2 ARIE VAN NAMEN, geboren 18 mei 1868, VOLGT ONDER IXb

  3 SOPHIA MARIA VAN NAMEN, geboren 11 augustus 1876, overleden Rotterdam 27 mei 1955
  huwt Zwijndrecht 27 augustus 1896
  MARINUS BAKKER, geboren Zwijndrecht 29 augustus 1874

  4 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 8 november 1869, VOLGT ONDER IXc

  5 ADRIANUS VAN NAMEN, geboren 18 augustus 1871, VOLGT ONDER IXd

  6 MATTHEUS VAN NAMEN, geboren 9 januari 1879, VOLGT ONDER IXe

  7 LEENDERT VAN NAMEN, geboren 25 september 1881, VOLGT ONDER IXf

GENERATIE VIIIb zn van VIIa

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 11 januari 1843, overleden Zwijndrecht 10 augustus 1925
huwt Zwijndrecht 1 september 1865
JACOMINA VOGEL
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 10 kinderen geboren:
  1 WIJNTJE VAN NAMEN, geboren 27 januari 1866, overleden Dordrecht 22 maart 1960
  huwt Zwijndrecht 2 juni 1887
  PIETER LOS, geboren Zwijndrecht 13 maart 1864, overleden Dordrecht 2 augustus 1947

  2 SOPHIA VAN NAMEN, geboren 23 februari 1868, overleden Dordrecht 30 novembr 1960
  huwt Zwijndrecht 27 oktober 1892
  CORNELIS SANTMAN, geboren Dubbeldam 27 mei 1866, overleden Dordrecht 9 april 1909

  3 JANNETJE VAN NAMEN, geboren 1 april 1869, overleden Zwijndrecht 4 juni 1953, ongehuwd

  4 LENA VAN NAMEN, geboren 4 augustus 1870, overleden Dordrecht 4 oktober 1951
  huwt Zwijndrecht 2 mei 1895
  BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 31 juli 1867, overleden Dordrecht 14 juni 1944

  5 JACOB VAN NAMEN, geboren 10 november 1872, VOLGT ONDER IXg

  6 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 18 september 1875, overleden Dordrecht 16 februari 1959, ongehuwd, tuinman.

  7 HILLETJE VAN NAMEN, geboren 12 januari 1877, overleden Dordrecht 2 augustus 1972
  huwt Zwijndrecht 5 juni 1902
  DIRK DE BRUIJN, geboren Dubbeldam 17 december 1872, overleden Dordrecht 25 december 1947

  8 MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 14 februari 1880, overleden Ede 6 januari 1978
  huwt Zwijndrecht 6 mei 1909
  HUIBRECHT KEEMNINK, geboren Pernis 21 april 1881, overleden Delft 16 januari 1951

  9 WILLEMINA VAN NAMEN, geboren 3 september 1883, overleden Zwijndrecht 16 september 1978
  huwt Zwijndrecht 29 augustus 1912
  CORNELIS JOHANNES VAN PERGE, geboren Hendrik Ido Ambacht 14 maart 1884, overleden Zwijndrecht 3 februari 1951

  10 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 17 november 1886 , VOLGT ONDER IXh

GENERATIE VIIIc zn van VIIa

JACOBUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 9 februari 1852, overleden Zwijndrecht 18 april 1933
huwt Zwijndrecht 20 februari 1873
MARGRIETHA TIMS, overleden Zwijndrecht 13 februari 1930
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 15 kinderen geboren:
  1 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 11 september 1873, VOLGT ONDER IXi

  2 JANNETJE VAN NAMEN, geboren 20 mei 1875, overleden Zwijndrecht 10 mei 1951
  huwt Zwijndrecht 16 maart 1899
  GERRIT DE KEIZER, geboren Alblasserdam 27 juni 1874

  3 SOPHIE VAN NAMEN, geboren 7 maart 1877, overleden 21 september 1877

  4 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 21 augustus 1878, VOLGT ONDER IXj

  5 SOPHIA VAN NAMEN, geboren 1 maart 1880, overleden 's-Gravenhage 11 december 1949
  huwt Zwijndrecht 5 maart 1903
  JAN BAAN, geboren Zwijndrecht 13 maart 1880

  6 JOHANNES VAN NAMEN, geboren 17 juni 1881, VOLGT ONDER IXk

  7 LENA VAN NAMEN, geboren 7 februari 1883, overleden 8 september 1883

  8 HUIG VAN NAMEN, geboren 9 juni 1884, VOLGT ONDER IX-l

  9 LENA MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 24 november 1885, overleden Zwijndrecht 18 februari 1886

  10 ALIDA VAN NAMEN, geboren 18 december 1886, overleden 14 september 1887

  11 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 26 maart 1888, VOLGT ONDER IXm

  12 MARGARIETHA VAN NAMEN, geboren 11 maart 1890, overleden Dordrecht 15 december 1956, winkelierster in koloniale waren
  huwt Zwijndrecht 30 oktober 1913
  ANTONIE VAN 'T HOFF, geboren Zwijndrecht 4 oktober 1891

  13 LENA ALIDA VAN NAMEN, geboren 6 juni 1891, overleden Zwijndrecht 16 augustus 1984
  huwt Zwijndrecht 25 april 1912
  WILLEM VAN DER HAVE, geboren Zwijndrecht 20 december 1884, overleden Dordrecht 25 december 1975

  14 ALIDA LENA VAN NAMEN, geboren 6 maart 1893, overleden Dordrecht 17 oktober 1984
  huwt Zwijndrecht 17 juli 1918
  JOHANNES DE JONG, geboren Zwijndrecht 7 maart 1892, overleden Rotterdam 4 januari 1973

  15 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 22 maart 1895, overleden Zwijndrecht 21 mei 1982
  huwt Zwijndrecht 19 juni 1919
  JACOB SIMON VAN DE RUIT, geboren Zierikzee 19 juni 1892

GENERATIE VIIId zn van VIIb

ANTONIE VAN NAMEN, geboren 28 november 1850, overleden Zwijndrecht 29 september 1912, wethouder, lid van de Staten van Zuid Holland
huwt Dordrecht 3 september 1873
ELISABETH KOOIJMANS, geboren Dordrecht 5 april 1847, overleden Leiderdorp 23 oktober 1921
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 6 kinderen geboren:
  1 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 11 december 1876, overleden Zwijndrecht 12 februari 1897

  2 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 10 maart 1879, overleden Emmeloord 25 juli 1964
  huwt Zwijndrecht 3 mei 1905
  JAN JANSE BERTUS KONING, geboren Leiderdorp 1 september 1880, overleden Louversey-par-Conches Frankrijk 6 oktober 1951

  3 JACOBA VAN NAMEN, geboren 8 oktober 1880, overleden Dordrecht 14 decembr 1963
  huwt Zwijndrecht 24 juli 1907
  CORNELIS NICOLAAS VREEKEN, geboren Haarlemmermeer 21 november 1879, overleden Dordrecht 4 december 1956

  4 WILLEM VAN NAMEN, geboren 21 juli 1882, VOLGT ONDER IXn

  5 ELISABETH ANTHONIA VAN NAMEN, geboren 2 mei 1886, overleden Nieuwkoop 17 oktober 1972
  huwt Zwijndrecht 9 september 1908
  JOHANNES DIRK SPEELMAN, geboren Pernis 22 april 1880, overleden Nieuwkoop 1 oktober 1963, predikant

  6 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 19 april 1888, VOLGT ONDER IXo

GENERATIE VIIIe zn van VIIb

JAN VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 2 januari 1852, overleden Zwijndrecht 22 februari 1888, zaadhandelaar
huwt Bergen op Zoom 31 juli 1879
ANNA VETTEN, geboren Bergen op Zoom 19 april 1856
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 7 kinderen geboren:
  1 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 12 augustus 1880, VOLGT ONDER IXp

  2 NICOLAAS VAN NAMEN, geboren 15 mei 1882, VOLGT ONDER IXq

  3 MAGDALENA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 15 augustus 1883, overleden Epe 27 februari 1979
  huwt Dordrecht 30 mei 1906
  PIETER ADRIANUS VIS, geboren Wormerveer 14 september 1882, overleden Baarn 30 januari 1969

  4 JACOBA VAN NAMEN, geboren 18 november 1884, overleden 20 mei 1885

  5 JACOBA ANNA VAN NAMEN, geboren 13 februari 1886, overleden Baarn 26 februari 1973
  huwt Baarn 4 september 1913
  WILLEM EGELS, geboren Rheden 8 januari 1882, overleden Baarn 23 januari 1971

  6 ANNA JACOBA VAN NAMEN, geboren 14 februari 1887, overleden Baarn 26 februari 1973

  7 JOHANNA CATHARINA VAN NAMEN, geboren 8 juni 1888, overleden Epe 5 juli 1983
  huwt Apeldoorn 28 april 1915
  HARM MULDER, geboren Dwingelo 23 juni 1888, overleden Epe 3 december 1948

GENERATIE VIIIf zn van VIIb

HUIBERT VAN NAMEN, geboren 24 november 1863, overleden Zwijndrecht 24 maart 1932
huwt Zwijndrecht 17 maart 1887
DIRKSJE DE JONG, geboren Ridderkerk 7 april 1861, overleden Rotterdam 23 september 1946
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 5 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE VAN NAMEN, geboren 19 december 1887
  huwt
  J.C. BIJKERK

  2 JACOBA VAN NAMEN, geboren 13 december 1890

  3 JOHANNA CORNELIA VAN NAMEN, geboren 1894, overleden 24 december 1897

  4 LENA VAN NAMEN, geboren 20 december 1897, overleden Dordrecht 22 november 1972
  huwt 1e Zwijndrecht 15 augustus 1918
  CORNELIS GROENEVELD, geboren Dubbeldam 17 november 1897, overleden Rotterdam 20 maart 1952
  huwt 2e Rotterdam 2 januari 1957
  GEERT BOUWER, geboren Emmen 3 maart 1889, overleden Assen 11 novembr 1966

  5 HUIBERT JAN VAN NAMEN, geboren 20 december 1897, VOLGT ONDER IXr

GENERATIE VIIIg - zn van VIIc

GIJSBERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 30 juni 1862, overleden rotterdam 27 juni 1947
huwt
MARIA DE KLERK, geboren Puttershoek 16 oktober 1864, overleden Rotterdam 15 januari 1926
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Kralingen, 2 te Rotterdam:
  1 HEIJLTJE VAN NAMEN, geboren 1 maart 1894, overleden Rotterdam 16 september 1981
  huwt Rotterdam 4 januari 1911
  BASTIAAN VAN BEZOOIJEN, geboren Zwijndrecht 2 november 1889, overleden Rotterdam 15 oktober 1971

  2 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 5 augustus 1897, VOLGT ONDER IXs

GENERATIE VIIIh - zn van VIId

PHILIPPUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 14 maart 1846
huwt 1e Rotterdam 27 oktober 1869
ELISABETH STOPPELBURG, geboren Rotterdam 6 april 1846
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 6 september 1878, VOLGT ONDER IXt

  2 KAREL HENDRIK VAN AMEN, geboren 1886, VOLGT ONDER IXu
huwt 2e
WILHELMINA JOHANNA VISSER,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  3 PHILIPPUS VAN AMEN, geboren 26 november 1898, VOLGT ONDER IXv

GENERATIE VIIIi - zn van VIId

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 13 juli 1850, overleden Rotterdam 12 maart 1936, los werkman
huwt
JOHANNA ELISABETH VERMEULEN, geboren Utrecht 7 april 1849
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 FRANCISCUS VAN AMEN, geboren 12 juli 1875, VOLGT ONDER IXw

  2 GEERTRUIDA JOHANNA VAN AMEN, geboren 29 december 1876
  huwt 11 november 1896
  PIETER ROMIJN

  3 MARIA WILHELMINA VAN AMEN, geboren 22 oktober 1879, overleden Rotterdam 15 maart 1966
  huwt Rotterdam 5 september 1900
  FREDRIK CORNELIS KRANENBURG, geboren Rotterdam 29 januari 1877, overleden Rotterdam 27 mei 1965

  4 JOHANNA ELISABETH VAN AMEN, geboren 8 december 1883, overleden Rotterdam 6 maart 1979
  huwt 1e Rotterdam 22 juni 1904
  JACOBUS HENDRIK HOOGSTRATEN, geboren Goes 2 oktober 1870, overleden Rotterdam 7 augustus 1914
  huwt 2e Rotterdam 8 december 1915
  HERMANUS SCHNITTKER, geboren Kethel en Spaland 11 november 1874, overleden Rotterdam 7 april
  1954

  5 THEODORUS VAN AMEN, geboren 7 juli 1885, overleden Rotterdam 5 april 1960, ongehuwd

  6 HENDRIK VAN AMEN, geboren 9 februari 1887, VOLGT ONDER IXx

  7 MARTINUS MARINUS VAN AMEN, geboren 31 oktober 1888, overleden Rotterdam 19 oktober 1894

GENERATIE VIIIj - zn van VIId

THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 18 april 1854
huwt Rotterdam 24 oktober 1877
DIRKJE STOK, geboren Rotterdam 7 mei 1856
uit dit huwelijk te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 15 september 1876, VOLGT ONDER IXy

  2 HENDRIKA VAN AMEN, geboren 6 juni 1879, overleden Apeldoorn 17 mei 1964
  huwt Rotterdam 21 maart 1906
  HENDRIK JACOBUS BOOGERD, geboren Rotterdam 23 maart 1880, overleden Rotterdam 12 augustus 1962

  3 GEERTRUIDA VAN AMEN, geboren 26 december 1886,
  huwt Rotterdam 27 januari 1904
  NN

  4 THEODORA VAN AMEN, geboren 13 maart 1889, overleden Rotterdam 11 januari 1969
  huwt Rotterdam 6 november 1918 - echtscheiding Rotterdam 6 september 1940
  JAN HENDRIK ANTHONIE ADRIANUS SOETERMEER, geboren Rotterdam 15 november 1885, overleden Rotterdam 29 juni 1974, timmerman

  5 JOHANNA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 17 oktober 1890, overleden Rotterdam 2 februari 1978
  huwt Rotterdam 12 mei 1909
  JOHANNES CORNELIS VAN ZELST, geboren Besoijen 3 juni 1885, overleden Rotterdam 3 juni 1954

  6 THEODORUS VAN AMEN, geboren 10 februari 1896, VOLGT ONDER IXz

GENERATIE VIIIk - zn van VIId

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 10 april 1857, overleden Rotterdam 16 december 1896,
huwt Rotterdam 29 mei 1878,
MARIA DE RIDDER, geboren Rotterdam 19 juli 1856, overleden Rotterdam 6 februari 1943,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE VIII-l - zn van VIIe

PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 5 augustus 1859, overleden Rotterdam 26 juni 1926,
huwt Rotterdam 6 februari 1882
JOHANNA DOROTHEA VERMEULEN, geboren Rotterdam 1 februari 1859, overleden Rotterdam 26 juni 1926
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 PIETERNELLA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 18 augustus 1883, overleden Rotterdam 31 augustus 1965
  huwt Rotterdam 11 april 1906
  KORNELIS JOHANNES STOORVOGEL, geboren Rotterdam 8 januari 1881

  2 JOHANNES VAN AMEN, geboren 15 januari 1885, overleden Rotterdam 13 april 1889

  3 HENDRIKA VAN AMEN, geboren 26 maart 1887, overleden Rotterdam 24 juni 1926

  4 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 28 september 1889, VOLGT ONDER IXab

  5 DOROTHEA VAN AMEN, geboren 20 november 1891, overleden Rotterdam 5 september 1968
  huwt Rotterdam 10 juli 1912
  WILLEM LODEWIJK VAN OYEN, geboren Deventer 11 maart 1888

  6 GEERTRUIDA ELISABETH VAN AMEN, geboren 16 oktober 1895, overleden Rotterdam 7 maart 1974
  huwt 1e Rotterdam 14 november 1923
  ADRIANUS HUBERTUS VAN NECK, geboren Rotterdam 15 februari 1892, overleden Rotterdam 19 november 1923
  huwt 2e Rotterdam 7 september 1927
  FRANCISCUS JOHANNES VAN LITH, geboren Rotterdam 22 april 1896

  7 PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren 4 oktober 1897, VOLGT ONDER IXac

  8 JOHANNA THEODORA VAN AMEN, geboren 8 november 1899, overleden Rotterdam 30 juni 1957
  huwt Rotterdam 31 maart 1926
  CORNELIS WILLEMSE, geboren Rotterdam 24 augustus 1897, overleden Rotterdam 20 januari 1957

GENERATIE VIIIm - zn van VIIe

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 8 juni 1870, overleden Rotterdam 13 oktober 1929
huwt 1e Rotterdam 14 november 1894
SUSANNA HELENA FIEGE, geboren 1874
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 HENDRIK VAN AMEN, geboren 27 januari 1893, VOLGT ONDER IX ad

  2 FRANS FREDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 9 maart 1895. VOLGT ONDER IXae

  3 PIETERNELLA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 28 februari 1897, overleden Rotterdam 31 mart 1982
  huwt Rotterdam 2 april 1919
  HENDRIK WENDRICH, geboren Charlois 23 juni 1891,

  4 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 28 maart 1899, VOLGT ONDER IXaf

  5 GEERTRUIDA ELIZABETH VAN AMEN, geboren 9 juli 1905, overleden Alkmaar 13 mei 1990
  huwt Rotterdam 5 september 1928
  DIRK VAN DER MEER, geboren Rotterdam 26 november 1907, overleden Beverwijk 11 maart 1989

  6 MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 13 juni 1908, VOLGT ONDER IXag
huwt 2e Rotterdam 27 augustus 1924
GEERTRUIDA WILHELMINA VAN SLINGERLAND, geboren Rotterdam 22 april 1870, overleden Rotterdam 13 maart 1943
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIn - zn van VIIe

THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 16 januari 1878, overleden Rotterdam 10 juni 1935
huwt 1e Rotterdam 17 maart 1897
CLASINA VAN ECK,geboren Rotterdam 8 augustus 1876
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA CLASINA VAN AMEN, geboren 31 oktober 1896, overleden Rotterdam 10 februari 1953,
  huwt Rotterdam 27 januari 1915
  LODEWIJK VAN TIL, geboren Rotterdam 16 april 1886

  2 CORNELIA PIETERNELLA VAN AMEN, geboren 29 november 1897, overleden Rotterdam 23 april 1976,
  huwt 1e Rotterdam 26 januari 1916 - echtscheiding Rotterdam 27 maart 1928 -
  HUBREGT ROBIJN, geboren Rotterdam 7 september 1896
  huwt 2e Rotterdam 13 augustus 1930
  ANDREAS WILHELMUS HUBERTUS JANSSEN, geboren Maasbree 20 mei 1994, overleden Rotterdam 18 oktober 1953

  3 HENDRIK VAN AMEN, geboren 14 mei 1899, overleden Rotterdam 18 mei 1899

  4 HENDRIKA VAN AMEN, geboren 7 september 1900, overleden Rotterdam 9 december 1900

  4 THEODORUS VAN AMEN, geboren 25 november 1901, VOLGT ONDER IXah

  5 JOHANNES MICHAEL VAN AMEN, geboren 16 februari 1904, VOLGT ONDER IXai

  6 HENDRIK VAN AMEN, geboren 18 mei 1905, VOLGT ONDER IXaj

  7 CLASINA VAN AMEN, geboren 21 maart 1908, overleden Rotterdam 8 september 1982
  huwt 1e Rotterdam 6 februari 1929
  ANTONIUS JOHANNES VAN TIEL, geboren Rotterdam 14 september 1905, overleden Rotterdam 4 juli 1931,
  huwt 2e Rotterdam 19 december 1945
  HENDRIK VAN GALEN, geboren Rotterdam 1 april 1904, overleden Rotterdam 10 mei 1978

  8 JOHANNA BARBARA VAN AMEN, geboren 18 november 1911, overleden Rotterdam 18 september 1951, ongehuwd, hulp in de huishouding
huwt 2e Rotterdam 26 november 1919
JOSEPHINA KRETZ, geboren Rotterdam 1 december 1886

GENERATIE VIIIo - zn van VIIf

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 25 maart 1855, overleden Rotterdam 5 juni 1905
huwt 1e Rotterdam 1880
WILLEMINA MARGRITA RIEMSLAG, geboren Rotterdam 20 april 1856, overleden Rotterdam 28 oktober 1914
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 24 mei 1877, overleden Rotterdam 3 november 1946
  huwt 1e Rotterdam 23 september 1896
  JOHANNES VAN DEN BURG, geboren Rotterdam 17 augustus 1876, overleden Rotterdam 13 oktober 1897
  huwt 2e Rotterdam 22 november 1899
  HERMANUS CHRISTIANUS KAHO, geboren Rotterdam 6 augustus 1874, overleden Rotterdam 10 april 1920
  huwt 3e Rotterdam 7 januari 1925
  JOHANNES VAN STEIJN, geboren Utrecht 11 september 1885

  2 MIETJE JACOBA VAN AMEN, geboren 7 september 1881, overleden Rotterdam 4 maart 1962
  huwt Rotterdam 25 september 1901
  CORNELIS WAGENAAR, geboren Rotterdam 13 maart 1876, overleden Rotterdam 12 januari 1946

  3 HENDRIK VAN AMEN, geboren 20 september 1883, VOLGT ONDER IX ak

  4 HUBERTUS MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 10 januari 1886, VOLGT ONDER IXal

  5 WILLEMINA MARGRITA VAN AMEN, geboren 23 maart 1888, overleden Rotterdam 13 december 1943,
  huwt Rotterdam 2 januari 1908
  MARINUS JACOBUS DIJKGRAAF, geboren Burgh 29 september 1888, overleden Rotterdam 10 februari 1956, machinist, stoker

  6 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 1889, overleden Rotterdam 8 december 1892

  7 NEELTJE VAN AMEN, geboren Rotterdam 27 mei 1895, overleden Rotterdam 30 maart 1986
  huwt Rotterdam 14 mei 1913
  CORNELIS BALTHAZAR MARINUS VAN LINDT, geboren Rotterdam 21 mei 1892

  8 ELISABETH VAN AMEN, geboren 13 april 1896, overleden Rotterdam 5 februari 1985
  huwt Rotterdam 23 januari 1924
  WILLEM VAN LOENEN, geboren Roosendaal 23 februari 1893, overleden Rotterdam 28 januari 1931
huwt 2e
LEENTJE SPRUIT, geboren 1861, overleden Rotterdam 23 september 1941

GENERATIE VIIIp - zn van VIIg

PIETER VAN AMEN, geboren Vrijenban (tussen Delft en Pijnacker) 9 april 1883, overleden Rotterdam 19 maart 1961, kuiper
huwt Schiedam 6 mei 1906
MARIA HELENA VAN DER KRAAN, geboren Schiedam 14 oktober 1880, overleden Rotterdam 22 februari 1941
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 PIETER VAN AMEN, geboren 1 juni 1907, VOLGT ONDER VOLGT ONDER IXam

  2 ARIJ VAN AMEN, geboren 12 oktober 1908, VOLGT ONDER VOLGT ONDER IXan

  3 PETRONELLA VAN AMEN, geboren 6 november 1910,
  huwt 8 april 1941
  BERNARD HULSENBOOM, geboren 12 april 1914, overleden Rosmalen 1965, kleermaker

  4 CHRISTIAAN JOZEF VAN AMEN, geboren 19 maart 1915, VOLGT ONDER IXao

  5 JOHANNA CORNELIA VAN AMEN, geboren 23 juni 1920,
  huwt 4 oktober 1947
  MARTIJN HULSENBOOM, geboren 3 maart 1920, overleden Tilburg 7 december 2001, kleermaker

  6 LEONARDUS EMANUEL VAN AMEN, geboren 25 december 1923, VOLGT ONDER IXap

GENERATIE VIIIq - zn van VIIh

PIETER VAN AMEN, geboren Vlaardingen 9 mei 1884, overleden Vlaardingen 25 maart 1953, loodgieter,
huwt Vlaardingen 1 november 1905
ALIDA HARMS, geboren Haarlem 20 oktober 1885,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA VAN AMEN, geboren 30 juni 1907, overleden Schiedam 4 september 2001,
  huwt 1e Rotterdam 21 november 1923
  BERTUS MOLIJN, overleden Rotterdam 26 januari 1929
  huwt 2e Vlaardingen 27 november 1929
  LEENDERT MASTENBROEK, geboren Ridderkerk 22 juli 1901, overleden Schiedam 12 maart 1985

  2 WILHELMINA VAN AMEN, geboren 13 februari 1910, overleden Vlaardingen 28 maart 1991,
  huwt Vlaardingen 30 april 1930
  DIRK BRIJS, geboren Vlaardingen 24 april 1907, overleden Vlaardingen 23 januari 1972

  3 JOHANNES HERMAN VAN AMEN, geboren 9 januari 1916, VOLGT ONDER IXaq

  4 CORNELIA VAN AMEN, geboren 27 juni 1918,
  huwt 2 oktober 1935
  G. SCHAAR

GENERATIE VIIIr - zn van VIIh

JOHANNES VAN AMEN, geboren Vlaardingen 1 april 1888, overleden Vlaardingen 16 oktober 1960, grondwerker,
huwt 1e Vlaardingen 17 maart 1926 - echtscheiding Vlaardingen 27 januari 1927 -
GEERTRUIDA BAAS, geboren Vlaardingen 27 november 1888,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Vlaardingen 16 januari 1929
JACOBA VAN VLIET, geboren Pernis 13 augustus 1899, overleden Vlaardingen 4 oktober 1982
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIs - zn van VIIh

WILLEM VAN AMEN, geboren Vlaardingen 7 augustus 1893, overleden Schiedam 30 april 1970, winkelier,
huwt Vlaardingen 5 juli 1922
CLARA WILLEMINA VAN DER LINDEN, geboren Vlaardingen 18 januari 1897, overleden Schiedam 22 december 1965,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIt zn van VIIi

PETRUS VAN AMEN, geboren Overschie 3 juli 1897, overleden Rotetrdam 18 november 1972, schilder
huwt Overschie 30 oktober 1919
JACOBA JOHANNA REBERS, geboren Schiedam 20 november 1899, overleden Rotterdam 23 december 1964
uit dit huwelijk werden te Overschie 6 kinderen geboren:
  1 THEODORUS VAN AMEN, geboren 26 september 1919, VOLGT ONDER IXar

  2 WILHELMINA ELISABETH MARIA VAN AMEN, geboren 23 oktobr 1920, overleden Schiedam 4 januari 1999
  huwt 1e Rotterdam 8 januari 1941
  WILLEM HOUTMAN, geboren Overschie 11 februari 1916, overleden Rotterdam 6 april 1950
  huwt 2e Rotterdam 2 mei 1951
  ANTHONIE VAN ROSSEN, geboren Rotterdam 12 november 1912, overleden Rotterdam 17 november 1959

  3 ALIDA MARIA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 2 juli 1923, overleden Rotterdam 11 september 1999
  huwt Rotterdam 12 februari 1947
  HENDRIKUS THEODORUS VAN DEN HEUVEL, geboren Rotterdam 9 maart 1921, overleden Schiedam 28 november 1998

  4 HENDRIKUS THEODORUS VAN AMEN, geboren 24 augustus 1924, overleden Rotterdam 21 december 1932

  5 PETRONELLA JACOBA HENDRIKA VAN AMEN, geboren 1 april 1934

  6 PETRUS JACOBUS HENDRIKUS VAN AMEN, geboren 1 augustus 1937, VOLGT ONDER IXas

GENERATIE VIIIu - zn van VIIi

THEODORUS GERARDUS VAN AMEN, geboren Overschie 30 september 1903, overleden Overschie 20 april 1987, brug- en sluiswachter
huwt Overschie 10 juli 1929
NEELTJE KLAPWIJK, geboren Overschie 29 februari 1904, overleden Apeldoorn 30 juli 1987
uit dit huwelijk werden te Overschie 2 kinderen geboren:
  1 TEUNTJE LIDEWIJ VAN AMEN, geboren 28 november 1930
  huwt 23 december 1953
  H.VAN DER HOEVEN

  2 JOHANNA THEODORA GERARDA VAN AMEN, geboren 20 februari 1934
  huwt 16 oktober 1957
  R.T. MOK

GENERATIE VIIIv- zn van VIIj

PIETER VAN NAMEN, geboren Krimpen aan de Lek 4 maart 1888, overleden Gouda 14 augustus 1952, kastelijn
huwt Krimpen aan de Lek 20 januari 1915
MARRIGJE BOUTER, geboren Lekkerkerk 26 juni 1889
uit dit huwelijk werden te Krimpen aan de Lek 2 kinderen geboren:
  1 DIRK GOVERT VAN NAMEN, geboren 4 augustus 1918, VOLGT ONDER IXat

  2 MAGDA VAN NAMEN, geboren 1 augustus 1924, overleden Rotterdam 25 mei 2001,
  huwt Krimpen aan de Lek 29 september 1955
  MACHIEL CORNELIS DE RIDDER, geboren Krimpen aan de Lek 7 september 1915, overleden aldaar 29 mei 1980.

GENERATIE VIIIv/1 - zn van VIIj

DIRK VAN NAMEN, geboren Schoonhoven 1885, datum onbekend, overleden Schoonhoven 11 september 1917
huwt
DINGENA ELISABETH VAN WIJNEN,
uit dit huwelijk werd te Schoonhoven voorzover bekend een kind geboren:
  1 GOVERT VAN NAMEN, geboren 3 februari 1914, VOLGT ONDER IXat/1

GENERATIE VIIIw - zn van VIIk

CORNELIS VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 10 april 1882, overleden Nieuw Lekkerland 7 september 1968. landarbeider, visser,
huwt Nieuw Lekkerland 11 maart 1909
KLAASJE DE LANGE, geboren Nieuw Lekkerland 22 februari 1884, overleden Nieuw Lekkerland 14 maart 1948,
uit dit huwelijk werden Nieuw Lekkerland 6 kinderen geboren:
  1 MARIA VAN NAMEN, geboren 21 december 1909, overleden Alblasserdam 3 juni 1992,
  huwt Nieuw Lekkerland 8 april 1936
  JAN DE VRIES, geboren Oud Alblas 29 juli 1905

  2 ADRIAAN VAN NAMEN, geboren 22 oktober 1911, VOLGT ONDER IXau

  3 MIJNDERT VAN NAMEN, geboren 12 september 1913, overleden Dordrecht 4 december 1986, ongehuwd, landarbeider, betonwerker.

  4 TRIJNTJE CORNELIA VAN NAMEN, geboren 15 augustus 1915, overleden Papendrecht 14 januari 1999,
  huwt Nieuw Lekkerland 7 september 1948
  PIETER SCHUTTE, geboren Papendrecht 23 september 1916, overleden Dordrecht 27 mei 1995

  5 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 6 augustus 1919, VOLGT ONDER IXav

  6 KLAASJE VAN NAMEN, geboren 6 augudstus 1919, overleden Graafstroom 13 maart 1986

GENERATIE VIIIx - zn van VIIk

DIRK VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 22 november 1887, overleden Nieuw Lekkerland 10 juli 1958, betonwerker, landarbeider
huwt Alblasserdam 10 april 1913
CORNELIA ADRIANA ROODNAT, geboren Alblasserdam 22 juni 1887
uit dit huwelijk werden te Nieuw Lekkerland 9 kinderen geboren:
  1 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 27 september 1913, overleden Rotterdam 20 juni 1975, ongehuwd,
  ijzerwerker, ketelmaker

  2 MIJNDERT VAN NAMEN, geboren 25 december 1914, overleden Dordrecht 15 oktober 1988, ongehuwd, ijzerwerker

  3 JAN VAN NAMEN, geboren 7 januari 1916, VOLGT ONDER IXaw

  4 PIETER VAN NAMEN, geboren 23 mei 1921, overleden Nieuw Lekkerland 30 juni 1986, ongehuwd, ijzerwerker, klinker op een scheepswerf

  5 JANNIGJE VAN NAMEN, geboren 20 augustus 1922, overleden Nieuw Lekkerland 12 maart 1946
  huwt Nieuw Lekkerland 27 december 1955
  GENESIS HARBERT GROENEWEGEN VAN DER WEIDEN, geboren krimpen aan de IJssel 7 mei 1919

  6 DIRK VAN NAMEN, geboren 15 april 1924, overleden 3 februari 1927

  7 MARINUS VAN NAMEN, geboren 1 december 1925, overleden 25 januari 1927

  8 DIRK MARINUS VAN NAMEN, geboren 26 juni 1928, VOLGT ONDER IXax

  9 MARINUS VAN NAMEN, geboren 27 oktober 1930, VOLGT ONDER IXay

GENERATIE VIIIy - zn van VIIk

PIETER VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 7 januari 1891, overleden Nieuw Lekkerland 2 juli 1980, betonwerker, chauffeur,
huwt Streefkerk 26 mei 1921
DIRKJE DE BRUIJN, geboren Streefkerk 31 augustus 1891, overleden Nieuw Lekkerland 22 november 1958,
uit dit huwelijk werden te Nieuw Lekkerland 2 kinderen geboren:
  1 MARIA VAN NAMEN, geboren 5 april 1922,
  huwt 27 april 1948
  J VAN KLEIJ

  2 JANNIGJE VAN NAMEN, geboren 26 augustus 1926,
  huwt 6 november 1946
  F. DE JONG

GENERATIE VIIIz - zn van VII-l

CAREL VAN NAAMEN, geboren Rotterdam 31 december 1881, overleden Rotterdam 7 december 1956,
huwt Rotterdam 16 november 1904
MARTIJNTJE VAN DER BRUGGE, geboren Delftshaven 23 augustus 1881, overleden Rotterdam 14 april 1961,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 JOHANNES CAREL VAN NAAMEN, geboren 27 maart 1905, VOLGT ONDER IXaz

  2 ANTJE JOHANNA CORNELIA VAN NAAMEN, geboren 5 april 1906
  huwt Rotterdam 19 september 1945
  JAN PELS

  3 GERARDUS HELEENDERT VAN NAAMEN, geboren 9 februari 1908, overleden Rotterdam 21 september 1982

  4 GERARDINA HELENA VAN NAAMEN, geboren 20 mei 1912, overleden 4 februari 1991
  huwt Rotterdam 15 februari 1933
  CORNELIS JOHANNES PELS

  5 JEANNETTA VAN NAAMEN, geboren 23 mei 1914, overleden Rotterdam 12 januari 1997
  huwt Rotterdam 10 juli 1935
  WILLEM DUVALOOIS

  6 CORNELIA VAN NAAMEN, geboren 6 mei 1919, overleden Rotterdam 17 november 1993,
  huwt Rotterdam 7 september 1950
  FREDERICK CLIFFORD FRANCIS MASON, geboren Peterburough GB 3 oktober 1911, overleden Rotterdam 13 juli 1974

  7 NEELTJE VAN NAAMEN, geboren 4 september 1921, overleden Rotterdam 13 juni 1991,
  huwt Rotterdam 27 oktober 1943
  PIETER JOHANNES DE VRIES

GENERATIE IXa - zn VIIIa

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 13 mei 1865, overleden Zwijndrecht 20 december 1921,
huwt Zwijndrecht 16 mei 1889
WIJNTJE SCHOUTEN, geboren Zwijndrecht 25 mei 1864, overleden Zwijndrecht 9 februari 1941,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 7 kinderen geboren:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 2 maart 1890, overleden Zwijndrecht 24 juli 1967
  huwt Zwijndrecht 20 juni 1918
  BASTIAAN DEN HOED, geboren Zwijndrecht 6 januari 1891, overleden Zwijndrecht 20 augustus 1956

  2 PIETER VAN NAMEN, geboren 30 april 1891, VOLGT ONDER Xa

  3 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 12 september 1892, overleden Zwijndrecht 4 januari 1931, ongehuwd.

  4 BARBERA VAN NAMEN, geboren 27 maart 1895, overleden Hendrik Ido Ambacht
  13 maart 1953
  huwt Zwijndrecht 21 oktober 1920
  GERRIT EUSER. geboren Zwijndrecht 25 jabuari 1894

  5 ARIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 1 februari 1897, VOLGT ONDER Xb

  6 DINGENA MARIA VAN NAMEN, geboren 20 december 1898, overleden Rotterdam 20 december 1964
  huwt Zwijndrecht 19 mei 1932
  ROELOF VAN DALEN, geboren Hoogeveen 17 maart 1894

  7 MARIA PIETERNELLA VAN NAMEN, geboren 13 maart 1901, overleden Hendrik Ido Ambacht 18 december 1979
  huwt Zwijndrecht 12 augustus 1926
  ADRIANUS ARIE VAN DER VEN, geboren Hendrik Ido Ambacht 9 april 1898

  8 WIJNTJE VAN NAMEN, geboren 19 juli 1907, overleden Dordrecht 20 januari 1978
  huwt Zwijndrecht 29 oktober 1931
  KORNELIS VLIEG, geboren Zwijndrecht 22 juli 1902, overleden Zwijndrecht 25 juli 1973

GENERATIE IXb - zn VIIIa

ARIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 18 mei 1868, overleden Zwijndrecht 21 juni 1952, schipper en winkelier
huwt Zwijndrecht 11 februari 1892
JACOBA KLINGENS, geboren Dordrecht 22 april 1868
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 5 kinderen geboren:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 11 juni 1892, overleden Delft 9 september 1981
  huwt Zwijndrecht 9 oktober 1919
  PIETER ARIE DE VISSER, geboren Dordrecht 23 januari 1891, overleden Delft 28 december 1967

  2 ALIDA VAN NAMEN, geboren 8 januari 1894, overleden Amsterdam 23 februari 1967
  huwt Zwijndrecht 2 mei 1918
  ADRIANUS MARCUS ROSKAM, geboren Dordrecht 6 februari 1890

  3 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 juli 1895, VOLGT ONDER Xc

  4 PIETERNELLA CORNELIA VAN NAMEN, geboren 8 november 1899, overleden Zwijndrecht 17 april 1995
  huwt Zwijndrecht 11 februari 1926
  NICOLAAS VAN DER GIESSEN, geboren Zwijndrecht 21 april 1898, overleden Zwijndrecht 3 maart 1981

  5 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 3 januari 1913, VOLGT ONDER Xd

GENERATIE IXc - zn van VIIIa

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 8 november 1869, overleden Zwijndrecht 28 januari 1945
huwt Zwijndrecht 23 februari 1898
EIJKE VAN HULST, geboren Zwijndrecht 6 december 1870
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 6 kinderen geboren:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren16 februari 1900, overleden Dordrecht 3 november 1972
  huwt Zwijndrecht 23 juli 1925
  JOHANNES STOLK, geboren Zwijndrecht 28 mei 1897, overleden Dordrecht 3 maart 1957

  2 WILLEM VAN NAMEN, geboren 15 maart 1902, VOLGT ONDER Xe

  3 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 17 februari 1903

  4 MARIA SOPHIA VAN NAMEN, geboren 25 juni 1904, overleden Zwijndrecht 26 januari 2000
  huwt Zwijndrecht 13 september 1928
  HENDRIK MARINUS KROONEN, geboren Dordrecht 3 mei 1902, overleden Zwijndrecht 19 mei 1977

  5 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 28 maart 1906, VOLGT ONDER Xf

  6 EIJKE VAN NAMEN, geboren 6 oktober 1908, overleden Zwijndrecht 8 maart 1997
  huwt Zwijndrecht 18 juli 1946
  WILLEM BAKKER, geboren Zwijndrecht 29 september 1901, overleden Zwijndrecht 6 januari 1983

GENERATIE IXd - zn VIIIa

ADRIANUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 18 augustus 1871, overleden Krimpen aan de Lek 18 januari 1946, kopergieter, tuinman
huwt Zwijndrecht 20 februari 1896
MARIA ADRIANA VAN DAM, geboren Zwijndrecht 4 maart 1876,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/4 te Ouderkerk aan de IJssel, 5 te Krimpen aan de Lek:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 30 oktober 1897, overleden gemeente Nederlek 10 april 1985
  huwt Krimpen aan de Lek 24 november 1920
  KOENRAAD VAN DER SCHANS, geboren Krimpen aan de Lek 26 augustus 1897, overleden Dordrecht 14
  juli 1963

  2 AALTJE VAN NAMEN, geboren 16 februari 1900, overleden Rotterdam 25 februari 1979,
  huwt Krimpen aan de Lek 9 december 1925
  PIETER JACOBUS OSKAM, geboren Krimpen aan de lek 26 oktober 1899, overleden aldaar 7 februari 1965

  3 ANTONIA VAN NAMEN, geboren 16 december 1902, overleden Rotterdam 3 juni 1983, ongehuwd.

  4 MARIA VAN NAMEN, geboren 25 november 1905, overleden Rotterdam 10 juni 1986
  huwt Krimpen aan de Lek 12 februari 1930
  MARINUS DE JONG, geboren Krimpen aan de Lek 7 mei 1904, overleden Rotterdam 27 april 1979

  5 MELIS VAN NAMEN, geboren 15 oktober 1912, VOLGT ONDER Xg

GENERATIE IXe - zn VIIIa

MATTHEUS VAN NAMEN, geboren 9 januari 1879, overleden Zwijndrecht 13 november 1967, sigaren winkelier
huwt Zwijndrecht 4 december 1903
NEELTJE KRAAMER, geboren Zwijndrecht 23 augustus 1880, overleden Zwijndrecht 19 juni 1953
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 7 kinderen geboren:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 2 oktober 1904, overleden Goes 25 juli 1990
  huwt Zwijndrecht 26 oktober 1933
  LEENDERT CORNELIS VELDHUIZEN, geboren Oudenhoorn 10 januari 1906, overleden Goes 31 januari 1982

  2 HENDRIK VAN NAMEN, geboren 1 augustus 1906, VOLGT ONDER Xg/1

  3 ANTHONIA VAN NAMEN, geboren 25 september 1909
  huwt Ridderkerk
  J. KLOOTWIJK

  4 JACOB JOHANNES ANDREAS VAN NAMEN, geboren 16 augustus 1912, VOLGT ONDER Xh

  5 MARIA SOPHIA VAN NAMEN, geboren 28 augustus 1916
  huwt 6 augustus 1942
  CORNELIS VERFAILLE

  6 NEELTJE JOHANNA VAN NAMEN, geboren 12 mei 1918
  huwt 17 september 1953
  W. BESTEBREURTJE

  7 SOPHIA MARIA VAN NAMEN, geboren 28 juli 1924
  huwt 3 juni 1948
  P.J. GAST

GENERATIE IXf - zn VIIIa

LEENDERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 25 september 1881, overleden Ridderkerk 9 juli 1964, brandstoffenhandelaar
huwt Zwijndrecht 18 februari 1904
LEENTJE DIRKSJE HOLLEMANS, geboren Zwijndrecht 1 januari 1884, overleden Zwijndrecht 11 mei 1929
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 9 kinderen geboren:
  1 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 19 juli 1907, overleden Dordrecht 11 april 1973
  huwt Dordrecht 23 maart 1955
  ARIE VAN ECK, geboren Dordrecht 29 juli 1889, overleden Dordrecht 7 augustus 1964

  2 JAN VAN NAMEN, geboren 22 december 1908, VOLGT ONDER Xi

  3 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 6 februari 1912, VOLGT ONDER Xj

  4 AART VAN NAMEN, geboren 7 maart 1914, overleden Soest 8 februari 1946, ongehuwd, brandstoffenhandelaar

  5 WILLEMPJE VAN NAMEN, geboren 14 april 1915
  huwt 6 augustus 1959
  F. BAAN

  6 MARIA SOPHIA VAN NAMEN, geboren 6 juni 1917
  huwt 27 augustus 1959
  J. VROOMAN

  7 LEENDERT VAN NAMEN, geboren 7 december 1919, VOLGT ONDER Xk

  8 MARGARETHA WILHELMINA VAN NAMEN, geboren 14 oktober 1921

  9 ARIE ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 16 maart 1926

GENERATIE IXg - zn van VIIIb

JACOB VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 10 november 1872, overleden Wijk en Aalburg 16 januari 1970, arbeider
huwt IJsselmonde 6 november 1902
DINGENA VAN LOO, geboren Zwijndrecht 10 december 1882
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 6 kinderen geboren:
  1 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 17 februari 1903, VOLGT ONDER X-l

  2 JACOMINA VAN NAMEN, geboren 9 september 1905, overleden Barneveld 28 oktober 1999,
  huwt 1e Zwijndrecht 18 november 1926
  ARIE VAN DALEN, geboren Zwijndrecht 18 juni 1901, overleden Arnhem 31 augustus 1964
  huwt 2e Barneveld 22 april 1985
  ANDRIES VAN 'T LAND, geboren Barneveld 30 december 1905, overleden Barneveld 27 maart 1993

  3 JOOST VAN NAMEN, geboren 2 februari 1909, VOLGT ONDER Xm

  4 PIETJE VAN NAMEN, geboren 28 april 1912

  5 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 2 oktober 1917, VOLGT ONDER Xn

  6 ARIE VAN NAMEN, geboren 24 mei 1923, VOLGT ONDER Xo

GENERATIE IXh - zn VIIIb

JACOBUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 17 november 1886 , overleden Zwijndrecht 28 augustus 1968, zaadhandelaar
huwt Zwijndrecht 19 september 1907
JACOBA HEIJ, geboren Zwijndrecht 19 augustus 1887,
uit dit huwelijk te Zwijndrecht 7 kinderen geboren:
  1 JACOMINA VAN NAMEN, geboren 26 november 1907, overleden Rotterdam 18 oktober 1995
  huwt Zwijndrecht 20 maart 1930
  ANTHONIE DE KLERK, geboren Barendrecht 27 april 1906, overleden Barendrecht 25 oktober 1965

  2 SIJGJE VAN NAMEN, geboren 13 november 1912, overleden Zwijndrecht 12 augustus 1997
  huwt Zwijndrecht 14 mei 1952
  JACOB DE RUITER, geboren Zwijndrecht 19 oktober 1908, overleden Dordrecht 13 mei 1975

  3 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 10 maart 1917, VOLGT ONDER Xp

  4 JANNA VAN NAMEN, geboren 12 juni 1920
  huwt 17 april 1941
  C.M. DE RUITER

  5 JACOB VAN NAMEN, geboren 23 oktober 1922, VOLGT ONDER Xq

  6 WILLY ADRIANA VAN NAMEN, geboren 1 maart 1927, overleden Rotterdam 2 december 1971
  huwt Zwijndrecht 16 september 1953
  ADRIANUS MARINUS BOUWER, geboren Maastricht 27 augustus 1927

  7 JANNETJE VAN NAMEN, geboren 6 februari 1930

GENERATIE IXi - zn VIIIc

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 10 september 1873, overleden Dordrecht 27 juni 1954, fruithandelaar
huwt Papendrecht 4 mei 1905
JOHANNA MARIA PIETERNELLA VERMEULEN, geboren Papendrecht 27 november 1871, overleden Dordrecht 3 september 1941
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1 en 5 te Zwijndrecht, 2/4 Hendrik Ido Ambacht:
  1 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 10 februari 1906, VOLGT ONDER Xr

  2 CATHARINA MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 11 februari 1907, overleden Zutphen 24 januari 1988
  huwt Zwijndrecht 21 september 1933
  WILLEM FREDERIK VAN DER WEDDEN, geboren Westervoort 20 oktober 1908, overleden Elst 6 november 1957

  3 HERMAN VAN NAMEN, geboren 12 januari 1909, VOLGT ONDER Xs

  4 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 17 februari 1910, VOLGT ONDER Xt

  5 CORNELIS JOHANNES VAN NAMEN, geboren 15 juli 1914

GENERATIE IXj - zn VIIIc

CORNELIS VAN NAMEN, geboren 20 augustus1878, overleden Amsterdam 5 augustus 1944, koopman
huwt Hendrik Ido Ambacht 25 januari 1900
HENDRINA VAN DEN BERG, geboren Hendrik Ido Ambacht 26 juni 1881, overleden 's-Gravenhage 18 januari 1938
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren 1 te Hendrik Ido Ambacht, 2/8 te Zwijndrecht:
  1 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 5 december 1900, VOLGT ONDER Xu

  2 PIETERTJE VAN NAMEN, geboren 20 maart 1902, overleden Voorburg 26 november 1971
  huwt Zwijndrecht 9 november 1922
  ANTHONIE LEENDERT STAL, geboren Puttershoek 10 december 1898, overleden 's-Gravenhage 17 februari 1968

  3 MARGRIETHA VAN NAMEN, geboren 6 april 1904, overleden Dordrecht 21 april 1967
  huwt Zwijndrecht 4 september 1924
  PIETER VAN DER GIESSEN, geboren Ridderkerk 18 juli 1902

  4 FLORIS VAN NAMEN, geboren 23 november 1906, VOLGT ONDER Xv

  5 HENDRINA VAN NAMEN, geboren 13 februari 1909, overleden Rheden 17 juli 1994
  huwt Zwijndrecht 28 juli 1932
  PIETER SAMUEL LENSELINK, geboren Ridderkerk 24 juli 1907, overleden Rheden 14 december 1983

  6 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 25 juli 1910, VOLGT ONDER Xw

  7 JANNETJE VAN NAMEN, geboren 11 februari 1914, overleden Utrecht 31 maart 1991
  huwt 1e Zwijndrecht 2 november 1933 - echtscheiding Zwijndrecht 14 januari 1944
  JOB NAGELKERKE, geboren Rotterdam 9 september 1908
  huwt 2e Leeuwarden 20 februari 1946
  JAN KOLMER, geboren Rotterdam

  8 ADRIANA AAGJE VAN NAMEN, geboren 18 juli 1915, overleden Dordrecht 30 mei 1925

GENERATIE IXk - zn VIIIc

JOHANNES VAN NAMEN, geboren 17 juni 1881 (USA), overleden Rotterdam 9 augustus 1958, koopman in groenten en fruit
huwt Zwijndrecht 7 februari 1907 - echtscheiding Zwijndrecht 20 oktober 1949
ANNA VAN KRIMPEN, geboren Zwijndrecht 23 maart 1887
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Chicago USA, 3 te Zwijndrecht:

  1 MARGARETHA MARIA VAN NAMEN, geboren 15 januari 1908, overleden Rotterdam 22 december
  1997
  huwt Zwijndrecht 12 november 1931
  PIETER VAN 'T HOFF, geboren Zwijndrecht 22 januari 1900, overleden Rotterdam 12 juni 1984

  2 MARIA MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 9 augustus 1909, overleden Dordrecht 7 september 1929

  3 JOHANNES VAN NAMEN, geboren 13 oktober 1918, VOLGT ONDER Xx

GENERATIE IX-l - zn VIIIc

HUIG VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 9 juni 1884, overleden Dordrecht 11 maart 1965, koopman in groenten fruit
huwt 1e Dordrecht 25 februari 1919
MAAIJKE MONSTER, geboren Dubbeldam 29 september 1886, overleden Zwijndrecht 27 oktober 1948
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  1 JACOBUS ARIE VAN NAMEN, geboren 11 november 1911, VOLGT ONDER Xy

  2 JOHANNA MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 21 oktober 1917

  3 MARGARETHA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 11 januari 1923
  huwt 18 december 1947
  TEUNIS BOERTJE
huwt 2e Dordrecht 24 mei 1951
AGATHA VAN DAM, geboren Dordrecht 20 augustus 1894

GENERATIE IXm - zn VIIIc

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 26 maart 1888, overleden Dordrecht 24 maar 1977
huwt Zwijndrecht 9 november 1911
MAGDALENA ADRIANA VAN REES, geboren Gorinchem 27 mei 1890, overleden Zwijndrecht 29 september 1969,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 2 kinderen geboren:
  1 JACOBUS VAN NAMEN, geboren 20 april 1912, VOLGT ONDER Xz

  2 MAGDALENA ADRIANA VAN NAMEN, geboren 29 oktober 1915
  huwt 25 augustus 1938
  THEODORE DUMAS, geboren Djomang N.O.I. 20 mei 1911

GENERATIE IXn - zn VIIId

WILLEM VAN NAMEN, geboren 21 juli 1882, evo
huwt
S. VAN DER STOEP
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Moltena Zuid Afrika een kind geboren:
  1 ARIE ANTHONIE VAN NAMEN, VOLGT ONDER Xab

GENERATIE IXo - zn VIIId

ANTONIE VAN NAMEN, geboren 19 april 1888, overleden Rotterdam 6 juni 1953, advocaat en procureur te Rotterdam
huwt Rotterdam 15 augustus 1918
MARIA JOHANNA BRANDT, geboren Rotterdam 26 maart 1889,

GENERATIE IXp - zn VIIIe

HUIBERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 12 augustus 1880, overleden Amsterdam 19 juni 1963, accountant
huwt 1e Rijswijk 13 april 1903
WILLEMINA HENDRIKA SCHRIER, geboren Loosduinen 16 juni 1879, overleden Amsterdam 31 december 1960
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 6 kinderen geboren:
  1 JAN VAN NAMEN, geboren 26 oktober 1904, VOLGT ONDER Xac

  2 CAROLINA VAN NAMEN, geboren 9 januari 1907
  huwt 9 april 1936
  NN

  3 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 4 januari 1911, VOLGT ONDER Xad

  4 ARIE HERMANUS VAN NAMEN, geboren Amsterdam 29 oktober 1913, VOLGT ONDER Xae

  5 ANNA JACOBA VAN NAMEN, geboren 28 december 1917, vertrekt april 1953 naar Auckland Nieuw Zeeland

  6 WILLEM HENDRIK VAN NAMEN, geboren 22 februari 1920, VOLGT ONDER Xae/1
huwt 2e Amsterdam 8 janauri 1962
HARMINA MARIA KLEES, geboren Amsterdam 18 januari 1912

GENERATIE IXq - zn VIIIe

NICOLAAS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 mei 1882, overleden Rotterdam 13 april 1946, chef veevoederfabriek
huwt Dordrecht 1 oktober 1902
GEERTRUIDA JOHANNA BRUSSAARD, geboren Dordrecht 13 oktober 1876
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 6 kinderen geboren:
  1 JAN VAN NAMEN, geboren Dordrecht 6 april 1904,

  2 JACOBUS JOHANNES CORNELIS VAN NAMEN, geboren 28 augustus 1905, VOLGT ONDER Xaf

  3 ANNA VAN NAMEN, geboren 27 september 1907, overleden Rotterdam 20 december 1999
  huwt Rotterdam 12 juni 1930
  FRANS HENDRIK HEIJKOOP, geboren Rotterdam 6 december 1904, overleden Rotterdam 11 juli 1956

  4 NICOLAAS VAN NAMEN, geboren Dordrecht 17 maart 1911, VOLGT ONDER Xag

  5 ELISABETH ADRIANA VAN NAMEN, geboren Rotterdam 27 maart 1916, overleden Capelle aan de IJssel 11 juni 1997
  huwt 1e Rotterdam 19 september 1968
  PLEUN RIJSDIJK, geboren Hendrik Ido Ambacht 20 februari 1906, overleden Rotterdam 3 september 1977
  huwt 2e Rotterdam 14 maart 1984
  CHRISTOFFEL HUBERTUS METZ, geboren Rotterdam 11 oktober 1914, overleden Rotterdam 19 februari 1986

  6 GEERTRUIDA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 7 april 1918
  huwt Rotterdam 16 juli 1942
  C.H. VELTHOVEN

GENERATIE IXr - zn VIIIf

HUIBERT JAN VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 20 december 1897, overleden Dordrecht 16 december 1971, timmerman
huwt Zwijndrecht 21 maart 1918
ADRIANA PIETERNELLA DE DEUGD, geboren Zwijndrecht 5 september 1897, overleden Dordrecht 10 maart 1957
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 3 kinderen geboren:
  1 HUIBERT VAN NAMEN, geboren 9 september 1919, VOLGT ONDER Xah

  2 PIETERTJE VAN NAMEN, geboren 24 september 1920
  huwt 24 september 1957
  W.C.J. BENDERS

  3 NICOLAAS HENDRIK VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 3 augustus 1922, VOLGT ONDER Xai

GENERATIE IXs - zn VIIIg

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Rotterdam 5 augustus 1897, overleden Rotterdam 29 augustus 1972, aardwerker Duinwaterleiding
huwt Rotterdam 20 juli 1927
DIRKJE STOPPELENBURG, geboren Rotterdam 4 mei 1901
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE IXt - zn VIIIh

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 september 1878, overleden Rotterdam 13 april 1967, havenarbeider,
huwt Rotterdam 6 oktober 1897
JOHANNA MARIA MUIJSSON, geboren Rotterdam 14 februari 1879
uit dit huwelijk te Rotterdam:
  1 PHILIPPUS VAN AMEN, geboren 12 februari 1898, VOLGT ONDER Xaj

  2 ARNOLDA VAN AMEN, geboren 11 juli 1899, overleden Rozenburg 11 maart 1976
  huwt Rotterdam 27 juni 1923
  HARMEN BRUIJNTJES, geboren Rotterdam 21 december 1898

  3 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 18 maart 1901, VOLGT ONDER Xak

  4 SIMON VAN AMEN. geboren 31 juli 1902, overleden Rotterdam 15 februari 1903

  4 JOHANNA MARIA ELISABETH VAN AMEN, geboren 20 september 1903, overleden Rotterdam 3 december 1989,
  huwt Rotterdam 25 november 1925 - echtscheiding Rotterdam 23 augustus 1932
  MARINUS VADER, geboren Amsterdam 17 oktober 1896,
  huwt 2e Rotterdam 17 april 1935
  FREDERIK HENDRIK VAN DER LEE, geboren Rotterdam 2 juni 1903

  5 ELISABETH VAN AMEN, geboren 13 januari 1905, overleden Rotterdam 8 april 1991,
  huwt Rotterdam 7 mei 1924 - echtscheiding Rotterdam 23 augustus 1973
  SIMON VAN DER LEE, geboren Rotterdam 13 augustus 1901

  6 SIMON VAN AMEN, geboren 4 oktober 1906, VOLGT ONDER Xal

  7 HENDRIK KAREL VAN AMEN, geboren 4 maart 1908, VOLGT ONDER Xam

  8 CLASINA WILHELMINA VAN AMEN, geboren 7 april 1909, overleden Rotterdam 14 november 1999,
  huwt Rotterdam 19 februari 1930
  JOHANNES KRAMER, geboren Groningen 10 augustus 1907, overleden Rotterdam 2 maart 1981

  9 CORNELIS VAN AMEN, geboren 28 februari 1911, VOLGT ONDER Xan

  10 WILLEM VAN AMEN, geboren 22 maart 1913, VOLGT ONDER Xao

GENERATIE IXu - zn van VIIIh

KAREL HENDRIK VAN AMEN, geboren 1886, overleden Steenwijk 1908,
huwt Steenwijkerwold 10 april 1905
ROELOFJE VAN ESSEN, geboren Veendijk (Havelte) 10 november 1879
uit dit huwelijk twee doodgeboren kinderen:
  1 levenloos kind, geboren 1905

  2 levenloos kind, geboren 1906

GENERATIE IXv - zn van VIIIh

PHILIPPUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 26 november 1898, overleden Rotterdam 5 augustus 1949, melkslijter, winkelier in levensmiddelen,
huwt Rotterdam 12 januari 1927
REGINA JOHANNA FELIX, geboren Assen 25 maart 1900,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 WILHELMINA JOHANNA VAN AMEN, geboren 1 mei 1928

GENERATIE IXw - zn van VIIIi

FRANCISCUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 12 juli 1875, overleden Rotterdam 31 januari 1958, havenarbeider
huwt Rotterdam 12 augustus 1896
JOHANNA ADRIANA SMIT, geboren Rotterdam 7 april 1876, overleden Rotterdam 18 februari 1947
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 JOHANNA ELISABETH VAN AMEN, geboren 22 oktober 1896, overleden Rotterdam 21 juni 1998
  huwt Rotterdam 20 oktober 1920
  DAVID ZWAARD, geboren Maassluis 20 augustus 1893, overleden Rotterdam 25 mei 1950

  2 JOHANNES MARINUS VAN AMEN, geboren 14 juni 1898, overleden Rotterdam 7 september 1898

  3 JANNETJE ADRIANA VAN AMEN, geboren 5 augustus 1899, overleden Rotterdam 25 juli 1900

  4 JANNETJE ADRIANA VAN AMEN, geboren 22 februari 1903, overleden Rotterdam 5 juli 1985
  huwt 1e Rotterdam 3 septembr 1924 - echtscheiding Rotterdam 21juli 1931
  DIRK VRIJENHOEK, geboren Rotterdam 5 oktober 1898
  huwt 2e Rotterdam 16 augustus 1938 - echtscheiding Rotterdam 31 mei 1943
  BERTUS KRISTELIJN, geboren Rotterdam 18 november 1906
  huwt 3e Rotterdam 19 juli 1944
  JACOB KLOP, geboren Rotterdam 16 augustus 1892, overleen Rotterdam 6 april 1974

  5 GEERTRUIDA JOHANNA VAN AMEN, geboren 16 maart 1904, overleden Rotterdam 4 februari 1995
  huwt Rotterdam 29 maart 1939
  BARTEL KRISTELIJN, geboren Rotterdam 16 juni 1900, overleden Rotterdam 26 december 1970

  6 FRANCISCA VAN AMEN, geboren 8 juni 1905, overleden Rotterdam 26 juni 1978
  huwt Rotterdam 18 september 1929
  DIRK VIJGH, geboren Rotterdam 22 maart 1905, overleden Rotterdam 27 juli 1974

GENERATIE IXx - zn van VIIIi

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 9 februari 1887, overleden 's-Gravenhage 9 jannuari 1974, bankwerker
huwt 's-Gravenhage 4 mei 1910
GERRITJE VAN DEN BERG, geboren Pijnacker 22 juni 1887
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 PIETER VAN AMEN, geboren 2 maart 1911, VOLGT ONDER Xap

  2 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 8 september 1912, VOLGT ONDER Xaq

  3 NEELTJE VAN AMEN, geboren 11 mei 1915, overleden Rotterdam 18 september 1916

GENERATIE IXy - zn van VIIIj

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 15 september 1876, overleden Rotterdam 23 oktober 1948, los werkman
huwt Hillegersberg 16 december 1896
GEERTRUIDA DE BOER, geboren Hillegersberg 5 oktober 1875
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 10 kinderen geboren:
  1 DIRKJE VAN AMEN, geboren 23 december 1897, overleden Rotterdam 24 februari 1971
  huwt 1e Rotterdam 20 oktober 1920
  ARRIS SCHOONHOVEN, geboren Zevenhuizen 27 juli 1893, overleden Rotterdam 24 juli 1941
  huwt 2e Rotterdam 21 maart 1951
  ALBERT PIETER VAN DER VOS, geboren Rotterdam 19 maart 1908

  2 KLAAS VAN AMEN, geboren 30 januari 1899, overleden 28 januari 1901

  3 HENDRIKA VAN AMEN, geboren 1 mei 1900, overleden 6 februari 1901

  4 HENDRIKA VAN AMEN, geboren 10 juni 1901, overleden Rotterdam 7 mei 1981
  huwt Rotterdam 28 mei 1924
  LEONARDUS JACOBUS ANTONIE BUNK, geboren Kralingen 23 septembre 1894, overleden Poortugaal 28 november 1966

  5 THEODORUS VAN AMEN, geboren 14 augustus 1902, overleden 28 februari 1903

  6 KLAAS VAN AMEN, geboren 21 augustus 1904, overleden 12 juli 1905

  7 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 13 juni 1906, VOLGT ONDER Xar

  8 GEERTRUIDA VAN AMEN, geboren 19 september 1908, overleden Rotterdam 17 augustus 1991
  huwt 1e Rotterdam 25 oktober 1933
  ADRIANUS JOHANNES WOLTHUIS, geboren Rotterdam 31 oktober 1900, overleden Rotterdam 20 januari 1944
  huwt 2e Rotterdam 3 juni 1953
  LEENDERT VAN DER STROOM, geboren Culemborg 11 augustus 1895, overleden Rotterdam 16 maart 1968

  9 THEODORA VAN AMEN, geboren 9 oktober 1909, overleden Rotterdam 27 juni 1995
  huwt Rotterdam 2 juli 1930
  MARINUS CORNELIS VAN OEVEREN, geboren Rotterdam 10 oktober 1904, overleden Rotterdam 12 december 1973

  10 KLAAS VAN AMEN, geboren 1 juni 1913, VOLGT ONDER Xas

GENERATIE IXz - zn van VIIIj

THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 10 februari 1896, overleden Rotterdam 8 juli 1935, buizenperser
huwt Rotterdam 24 juli 1918
WILHELMINA MIOG, geboren Leiden 27 januari 1890

GENERATIE IXab - zn van VIII-l

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 28 september 1889, overleden Rotterdam 3 april 1957, expediteur
huwt Rotterdam 9 juli 1913
MARIA RISSE, geboren Rotterdam 23 mei 1890
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren 8 september 1913, VOLGT ONDER Xat

  2 JOHANNA JOSEPHINA VAN AMEN, geboren 9 juni 1915, overleden Epe 1 augustus 1948, ongehuwd

  3 NEELTJE VAN AMEN, geboren 24 oktober 1923, overleden Rotterdam 21 november 2001
  huwt Rotterdam 19 maart 1947
  HENDRIK VAN DEN DOMHOF, geboren Rotterdam 24 juli 1922, overleden Rotterdam 6 juni 1997

GENERATIE IXac - zn van VIII-l

PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 4 oktober 1897, overleden Rotterdam 22 mei 1969, expediteur
huwt Rotterdam 6 oktober 1926
GERRITJE VERMULM, geboren Rotterdam 2 oktober 1901
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA DOROTHEA VAN AMEN, geboren 30 november 1927, overleden 26 juli 1929

  2 PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren 11 februari 1939

GENERATIE IXad - zn van VIIIm

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 27 januari 1893, overleden Rotterdam 29 december 1975
huwt Rotterdam 30 december 1914
JOANNA MARIA HENRICA VAN DE VORST, geboren Tilburg 2 maart 1887
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 SUSANNA HELENA VAN AMEN, geboren 11 november 1915

  2 ANNA MARIA VAN AMEN, geboren 21 april 1917, overleden Rotterdam 19 juni 1951
  huwt Rotterdam 23 juli 1947
  WILHELMUS FRANCISCUS BLAAS, geboren Rotterdam 15 november 1918
huwt 2e Rotterdam 10 oktober 1917 - echtscheiding Rotterdam 18 mei 1921
ANNA BARBERA PORTUGAL, geboren Rotterdam 14 februari 1893
uit dit huwelijk werden te Rotterdam twee kinderen geboren:
  3 HENDRIK VAN AMEN, geboren 9 juli 1918,

  4 HENDRIK VAN AMEN, geboren 30 april 1920, VOLGT ONDER Xau
huwt 3e Rotterdam 15 juni 1921
JANNA JUNGER, geboren Rotterdam 4 augustus 1888, overleden Rotterdam 21 december 1945
huwt 4e Rotterdam 7 augustus 1946
EVERDINA HENDRIKA BRUIN, geboren Rotterdam 17 december 1896, overleden Rotterdam 10 april 1974

GENERATIE IXae - zn van VIIIm

FRANS FREDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 9 maart 1895, overleden Rotterdam 4 januari 1968, hoef- en wagensmid
huwt Rotterdam 29 augustus 1917
CORNELIA MOELKER, geboren Rotterdam 7 november 1897, overleden Rotterdam 20 december 1966
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIK VAN AMEN, geboren 4 december 1917, VOLGT ONDER Xav

  2 JOHANNA CORNELIA SUSANNA VAN AMEN, geboren 9 juni 1920

  3 FRANS FREDRIK VAN AMEN, geboren 5 mei 1921, overleden 2 april 1923

GENERATIE IXaf - zn van VIIIm

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 28 maart 1899, overleden Poortugaal 25 januari 1969, scheepsschilder, havenarbeider
huwt Rotterdam 31 maart 1926
HENDRIKA SUSANNA HENSEN, geboren Rotterdam 29 september 1900, overleden Rotterdam 25 juni 1970
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 FRANCISCUS JOZEPHUS VAN AMEN, geboren 7 maart 1923, VOLGT ONDER Xaw

GENERATIE IXag - zn van VIIIm

MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 13 juni 1908, overleden Rotterdam 5 maart 1988, schoenmaker, havenarbeider, timmerman
huwt Rotterdam 30 november 1932
NEELTJE GEERATZ, geboren Rotterdam 10 oktober 1915
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 JOHANNES SIMON PETRUS VAN AMEN, geboren 3 mei 1933

  2 MARTINUS ADRIANUS CORNELIS VAN AMEN, geboren 16 augustus 1934, overleden 14 januari 1935

  3 SUSANNA HELENA VAN AMEN, geboren 10 augustus 1936

  4 THEODORUS VAN AMEN, geboren 9 juni 1943

  5 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 3 maart 1946, VOLGT ONDER Xax

  6 MARTINUS CORNELIS VAN AMEN, geboren 18 juli 1947, VOLGT ONDER Xay

  7 CLARA MARIANNA VAN AMEN, geboren 27 april 1953
  huwt Barendrecht 8 december 1972
  R. STUURMAN

  8 JACOBA JOHANNA VAN AMEN, geboren 9 april 1955
  huwt Barendrecht 28 juni 1974
  J. DE GROOT

GENERATIE IXah - zn van VIIIn

THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 25 november 1901, overleden Rotterdam 24 juli 1991, loswerkman,
huwt 1e Rotterdam 8 april 1925 - echtscheiding Rotterdam 30 augustus 1930 -
ANNEMIE BUITENDIJK, geboren Rotterdam 16 februari 1907,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 CLASINA VAN AMEN, geboren 2 februari 1926, overleden Vlissingen 1 januari 2017
  huwt
  G.I.W. KLEIN
huwt 2e Rotterdam 13 november 1935
MARIA VALK, geboren Rotterdam 31 maart 1908
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren, maar uit haar werden te Rotterdam 3 kinderen geboren met de familienaam Valk.

GENERATIE IXai - zn van VIIIn

JOHANNES MICHAEL VAN AMEN, geboren Rotterdam 16 februari 1904, overleden Rotterdam 6 februari 1987, heier, grondwerker, schilder,
huwt Rotterdam 16 april 1924
HELENA WILHELMINA VALK, geboren Rotterdam 18 maart 1903,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 SOPHIA VAN AMEN, geboren 9 februari 1925
  huwt 31 oktober 1945
  J.P. PLOOIJ

  2 HELENA WILHELMINA VAN AMEN, geboren 2 september 1926,
  huwt 30 juli 1947
  J. DE RUITER

  3 SUZANNA VAN AMEN, geboren 11 mei 1932,
  huwt 11 maart 1953
  G. BRANDENBURG

GENERATIE IXaj - zn van VIIIn

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 18 mei 1905, overleden Doesburg 6 februari 1945, oorlogsslachtoffer,
huwt Rotterdam 26 augustus 1925
ELIZABETH TERLOUW, geboren Rotterdam 12 mei 1905,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 THEODORUS VAN AMEN, geboren 24 juli 1926

  2 TEUNIS VAN AMEN, geboren 10 januari 1928, VOLGT ONDER Xay/1

  3 CLASINA ELIZABETH VAN AMEN, geboren 21 augustus 1929

  4 ADRIANA VAN AMEN, geboren 1 november 1931

  5 ELIZABETH VAN AMEN, geboren 4 februari 1941, overleden Rotterdam 19 juni 1986,
  huwt Rotterdam 9 december 1959
  HENDRIK SCHOP, geboren Rotterdam 8 maart 1939

  6 HENDRIK VAN AMEN, geboren 4 februari 1941

GENERATIE IXak - zn VIIIo

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 20 september 1883, overleden Rotterdam 16 december 1959, loswerkman
huwt 1e Rotterdam 27 mei 1903
BASTIANA HENDRINA BERNARD, geboren Rotterdam 11 januari 1886, overleden Rotterdam 8 maart 1905
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 9 oktober 1903, VOLGT ONDER Xaz

  2 JOZEPHUS JOHANNES VAN AMEN, geboren 26 september 1904
huwt 2e Rotterdam 24 augustus 1910
BARENDINA KROMMENHOEK, geboren Rotterdam 29 september 1888
uit dit huwelijk werden te Rotterdam een kind geboren:
  3 ANTONIA VAN AMEN, geboren 8 maart 1913, overleden Vlissingen 5 maart 1991
  huwt Rotterdam 15 februari 1939
  JEAN BAPTISTE JOSEPH LAMBOOIJ, geboren Vlissingen 9 augustus 1906, overleden Vlissingen 14 juli 1986

GENERATIE IXal - zn VIIIo

HUBERTUS MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 10 januari 1886, overleden Rotterdam 28 maart 1974, voorman graanbedrijf
huwt 1e Rotterdam 31 december 1913
JOHANNA HENDRIKA DE VRIJ, geboren Rotterdam 22 mei 1890, overleden Rotterdam 23 december 1947
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 WILHELM MARTINUS VAN AMEN, geboren 27 oktober 1914, VOLGT ONDER Xbc
huwt 2e Rotterdam 29 juni 1949
ANTHONIA DE VRIJ, geboren Rotterdam 21 augustus 1897, overleden Rotterdam 22 februari 1959
huwt 3e Rotterdam 30 mei 1962
JANNETJE OOSTERBAAN, geboren Amsterdam 17 april 1895

GENERATIE IXam - zn VIIIp

PIETER VAN AMEN, geboren Rotterdam 1 juni 1907, overleden Rotterdam 16 maart 1985, technicus in scheepskoeling
huwt Rotterdam 30 mei 1934
ELIZABETH CHRISTINA ANTHONIA BERNARD, geboren Rotterdam 14 februari 1908, overleden april 1991
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 12 kinderen geboren:
  1 PETRUS VAN AMEN, geboren 24 maart 1935, VOLGT ONDER Xbd

  2 WILHELMUS JOSEPHUS genaamd WOODY VAN AMEN, geboren Eindhoven 26 augustus 1936

  3 MARIUS VAN AMEN, geboren 29 augustus 1937, VOLGT ONDER Xbe

  4 GEERTRUIDA JOHANNA MARIA VAN AMEN, geboren 13 januari 1939
  huwt 22 maart 1961
  A. VAN DER KLEIJ

  5 GABRIELLA JOHANNA MARIA VAN AMEN, geboren 23 maart 1940

  6 BRIGITTA ELISABETH VAN AMEN, geboren 6 juli 1941

  7 PAULUS VAN AMEN, geboren 17 januari 1943, VOLGT ONDER Xbf

  8 EMANUEL VAN AMEN, geboren 26 oktober 1944, VOLGT ONDER Xbg

  9 JOZEF MARIA PIUS VAN AMEN, geboren 4 mei 1946, overleden Rotterdam 2 februari 1947

  10 ELIZABETH CORNELIA VAN AMEN, geboren 5 juni 1948
  huwt 19 september 1975
  J.M. DE ROOCK

  11 VERONICA VAN AMEN, geboren 10 september 1949
  huwt 14 december 1970
  J. VAN DER BRUGGHEN

  12 URSULA VAN AMEN, geboren 6 augustus 1952
  huwt 11 december 1974
  A.A. SMEETS

GENERATIE IXan - zn VIIIp

ARIJ VAN AMEN, geboren Rotterdam 12 oktober 1908, overleden Rotterdam 18 maart 1978, apothekers assistent
huwt Rotterdam 15 december 1937
NEELTJE CORNELIA BOELHOUWER, geboren Rotterdam 1 november 1912, overleden 1982
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IXao - zn VIIIp

CHRISTIAAN JOZEF VAN AMEN, geboren Rotterdam 19 maart 1915, overleden Rotterdam 4 juni 1999, offsetdrukker
huwt Rotterdam 20 mei 1942
JACOMINA CATHARINA VERHOOGH, geboren Rotterdam 25 februari 1917, overleden Rotterdam 5 september 2008
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 MARIA MARGO JOHANNA VAN AMEN, geboren Rotterdam 16 september 1946
  huwt 1e Rotterdam 13 december 1971 - echtscheiding 13 december 1987
  HENDRIKES JOHANNUS GYORGY SCHOLTE, geboren Rotterdam 8 augustus 1947
  huwt 2e Driebergen-Rijssenburg 11 november 1994
  LYKLE MARINUS VISSER, geboren Leeuwarden 22 juli 1933

  2 GUDULA AGNES VAN AMEN, geboren Rotterdam 28 maart 1948
  huwt Rotterdam 28 juli 1971
  ANTONIUS JOHANNES CORNELIS LEXMOND, geboren Rotterdam 8 januari 1946

  3 STEPHANUS PETRUS WILLEM VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 juli 1949, VOLGT ONDER Xbg/0

  4 ALFRED CHRISTIAAN VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 oktober 1955, VOLGT ONDER Xbg/01

GENERATIE IXap - zn VIIIp

LEONARDUS EMANUEL VAN AMEN, geboren Rotterdam 25 december 1923, overleden Borne 12 augustus 2006, typograaf
huwt Rotterdam 16 maart 1949
THEODORA ALIJDA MARIA HEGGELMAN, geboren Rotterdam 20 februari 1922, overleden Capelle a/d IJssel 26 november 2004
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Breda, 3/4 te Rotterdam:
  1 MARIJKE HELENA MARIA VAN AMEN, geboren 22 juli 1950,
  huwt Rotterdam
  JOS VERHEUL

  2 CAROLINA GEERTRUIDA MARIA VAN AMEN, geboren 4 februari 1953,
  huwt Rotterdam
  KEES JANSEN, geboren Hansweert 26 mei 1951

  3 JOZEPHUS PAULUS LAURENTIUS VAN AMEN, geboren 4 februari 1955

  4 ANDRE LEONARDUS EMANUEL VAN AMEN, geboren 29 januari 1960, VOLGT ONDER Xbg/1

GENERATIE IXaq - zn van VIIIq

JOHANNES HERMAN VAN AMEN, geboren Vlaardingen 9 januari 1916, overleden Vlaardingen 7 februari 1999,
huwt Vlaardingen 20 april 1938
GEERTRUIDA GERARDA VAN WOLFSWINKEL, geboren Rotterdam 24 september 1916, overleden Vlaardingen 5 juli 1998,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 3 kinderen geboren:
  1 PIETER VAN AMEN, geboren 16 september 1939

  2 JOHANNA VAN AMEN, geboren 20 juli 1946

  3 ROBERTUS JOHANNES VAN AMEN, geboren 6 juni 1958

GENERATIE IXar - zn VIIIt

THEODORUS VAN AMEN, geboren Overschie 26 september 1919, overleden Spijkenisse 25 augustus 1995,
huwt Overschie 17 juni 1940
CATHARINA MOOK, geboren Rotterdam 8 juli 1920,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1 te Overschie, 2/7 te Rotterdam:
  1 JACOBA PETRONELLA VAN AMEN, geboren 10 november 1940, overleden Rotterdam 14 maart 1961, ongehuwd, boekhoudster

  2 ADRIANA CORNELIA VAN AMEN, geboren 5 januari 1942

  3 THEODORA CATHARINA VAN AMEN, geboren 25 mei 1946

  4 CATHARINA SOPHIA VAN AMEN, geboren 15 juli 1947

  5 PETRUS THEODORUS VAN AMEN, geboren 23 juni 1948

  6 LUCIENNE DIANA VAN AMEN, geboren 26 februari 1952, overleden Rotterdam 27 april 1990
  huwt 1e Oost Beijerland 23 december 1971 - echtscheiding Oost Beijerland 16 juni 1978
  > huwt 2e Rotterdam 15 januari 1987 - echtscheiding Rotterdam 7 juli 1988
  JOHANNES ADRIAAN LEEMANS, geboren Leiden 25 maart 1940

  7 FERDINAND VAN AMEN, geboren 20 april 1963

GENERATIE IXas - zn VIIIt

PETRUS JACOBUS HENDRIKUS VAN AMEN, geboren Overschie 1 augustus 1937,
huwt 30 november 1960
M.E. VAN DER SLIK

GENERATIE IXat - zn VIIIv

DIRK GOVERT VAN NAMEN, geboren Krimpen aan de Lek 4 augustus 1918
huwt 19 augustus 1948
A. PAARDEKOOPER

GENERATIE IXat/1 - zn van VIIIv/1

GOVERT VAN NAMEN, geboren Schoonhoven 3 februari 1914, overleden Harderwijk 1 april 1985, boekhouder,
huwt Urk 12 december 1939
IJDA JURNDIENA LUBBERTS, geboren Delfzijl 15 februari 1917,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht 1 kind geboren:
  1 DIRK JAN VAN NAMEN, geboren 24 juni 1946

GENERATIE IXau - zn VIIIw

ADRIAAN VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 22 oktober 1911, overleden Dordrecht 14 juni 1989, metselaar
huwt 1e Nieuw Lekkerland 13 januari 1937
HANNA FRIEDERIEKE BEINS, geboren Berne Dld 14 februari 1915, overleden Nieuw Lekkerland 8 augustus 1947
uit dit huwelijk werden te Nieuw Lekkerland 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 25 mei 1937, VOLGT ONDER Xbh

  2 ANNA MATHILDE VAN NAMEN, geboren 28 november 1942
  huwt 14 juli 1964
  P.T MOLENAAR

  3 KLAASJE VAN NAMEN, geboren 31 juli 1947

GENERATIE IXav - zn VIIIw

CORNELIS VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 6 augustus 1919, overleden Capelle aan de IJssel 17 juli 1987, metselaar
huwt Ridderkerk 7 maart 1950
HENDRIKA VAN DER GIESSEN, geboren Ridderkerk 30 maart 1926
uit dit huwelijk werden te Lekkerkerk 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA KLAZIENA VAN NAMEN, geboren 17 april 1954
  huwt 22 november 1974
  H.D. SPEKSNIJDER

  2 KLAZIENA SARA VAN NAMEN, geboren 6 augustus 1958
  huwt 27 februari 1981
  ARIE DEN BESTEN

  3 SARA LIJNTJE VAN NAMEN, geboren 27 november 1963

GENERATIE IXaw - zn VIIIx

JAN VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 7 januari 1916, overleden Dordrecht 10 november 1974, koperslager, ijzerwerker, veehouder
huwt Poederoijen 2 oktober 1946
GEERTJE CATHARINA EXALTO, geboren Zuilichem 5 november 1920
uit dit huwelijk werden te Nieuw Lekkerland 2 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE VAN NAMEN, geboren 18 janari 1950, overleden Rptterdam 1 september 1950

  2 DIRK VAN NAMEN, geboren 20 september 1951, VOLGT ONDER Xbi

GENERATIE IXax - zn VIIIx

DIRK MARINUS VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 26 juni 1928, overleden Nieuw Lekkerland 10 februari 1986, koperslager
huwt Nieuw Lekkerland 9 oktober 1956
MARIA MIJNTJE MOLENAAR, geboren Nieuw Lekkerland 9 maart 1930
uit dit huwelijk werden te Nieuw Lekkerland 2 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE ADRIANA VAN NAMEN, geboren 11 juli 1958
  huwt 20 oktober 1978
  J.H. TEN VELDE

  2 MARIA GEERTRUIDA VAN NAMEN, geboren 16 mei 1961

GENERATIE IXay - zn VIIIx

MARINUS VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 27 oktober 1930, overleden Dordrecht 25 juni 1992, timmerman
huwt Nieuw Lekkerland 20 februari 1964
ELIZABETH HILLIGJE DE LANGE, geboren Nieuw Lekkerland 1 september 1943
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Streefkerk, 3 te Dordrecht:
  1 DIRK VAN NAMEN, geboren 27 december 1964, VOLGT ONDER Xbj

  2 PIETERJE VAN NAMEN, geboren 17 maart 1969

  3 CORNELIA ADRIANA VAN NAMEN, geboren 8 februari 1984

GENERATIE IXaz - zn van VIIIz

JOHANNES CAREL VAN NAAMEN, geboren 27 maart 1905, overleden Rotterdam 17 mei 1982
huwt Rotterdam 27 februari 1929
JOHANNA HENDRIKA LEIJDES

GENERATIE Xa zn van IXa

PIETER VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 30 april 1891, overleden Dordrecht 16 maart 1968, hovenier
huwt Zwijndrecht 9 april 1914
CORNELIA ADRIANA EUSER, geboren Zwijndrecht 20 oktober 1891, overleden Zwijndrecht 18 april 1963
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren 1/6 te Zwijndrecht, 7/8 te Hendrik Ido Ambacht:
  1 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 5 maart 1915, VOLGT ONDER XIa

  2 GEERTJE VAN NAMEN, geboren 11 juli 1916, overleden Zwijndecht 15 augustus 1994
  huwt Zwijndrecht 8 juli 1939
  HENDRIK VAN NOORT, geboren Zwijndrecht 10 oktober 1912, overleden Zwijndrecht 27 september 1976

  3 WIJNTJE VAN NAMEN, geboren 8 augustus 1918
  huwt Zwijndrecht 1 oktober 1942
  W. SCHEURWATER

  4 CORNELIA ADRIANA VAN NAMEN, geboren 6 februari 1920
  huwt 8 augustus 1945
  P. RUITENBERG

  5 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 18 september 1922, overleden Dordrecht 17 april 1931

  6 GOVERINA MARIA VAN NAMEN, geboren 14 april 1924
  huwt Zwijndrecht 3 oktober 1946
  A. DEN HOED

  7 JOHANNES VAN NAMEN, geboren 4 juli 1926, VOLGT ONDER XIb

  8 BARBERA VAN NAMEN, geboren 27 november 1927
  huwt 6 juni 1951
  CORNELIS EUSER

GENERATIE Xb zn van IXa

ARIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 1 februari 1897, overleden Zwijndrecht 7 augustus 1971, tuinman
huwt Zwijndrecht 15 oktober 1925
HENDRIKA DEN DIKKEN, geboren Zwijndrecht 2 juni 1904
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/4 te Zwijndrecht, 5 te Dordrecht:
  1 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 2 oktober 1926, VOLGT ONDER XIc

  2 PIETER VAN NAMEN, geboren 9 november 1929, VOLGT ONDER XId

  3 WIJNTJE ANNIE VAN NAMEN, geboren 5 maart 1933,

  4 ARIE VAN NAMEN, geboren 21 november 1936, VOLGT ONDER XIe

  5 HENDRIK VAN NAMEN, geboren 9 oktober 1940, VOLGT ONDER XIf

GENERATIE Xc zn van IXb

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 juli 1895, overleden Rotterdam 6 juli 1957, haven loods
huwt Dordrecht 7 februari 1924
EMMIGJE SLAGBOOM, geboren Sliedrecht 16 oktober 1895, overleden Rotterdam 6 april 1955
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 PIETJE VAN NAMEN, geboren 20 mei 1924
  huwt 2 december 1954
  CORNELIS LITTOOY

GENERATIE Xd zn van IXb

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 3 januari 1913, overleden Wehl 8 mei 1993,
huwt 1e Dordrecht 7 april 1938
ADRIANA RIETVELD, geboren Dordrecht 29 september 1915, overleden Vlaardingen 21 juni 1960
uit dit huwelijk werd te Probolingo NOI een kind geboren:
  1 ARIE VAN NAMEN, geboren 5 december 1940, VOLGT ONDER XIg

GENERATIE Xe zn van IXc

WILLEM VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 maart 1902, overleden Zwijndrecht 22 januari 1979, tuinder
huwt Zwijndrecht 11 december 1930
AAGJE SOFIA BODEGOM, geboren Zwijndrecht 20 juni 1903
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 2 kinderen geboren:
  1 EIJKE VAN NAMEN, geboren 2 december 1931
  huwt 26 juni 1957
  C.W. VAN RIJSWIJK

  2 DAMMIS ARIE VAN NAMEN, geboren 22 februari 1939

GENERATIE Xf zn van IXc

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 28 maart 1906, overleden Dordrecht 29 november 1986, fabrieksarbeider, portier
huwt Zwijndrecht 14 november 1929
WILHELMINE SCHMALENBERG, geboren Wenen Oostenrijk 10 september 1907
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 4 kinderen geboren:
  1 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 15 mei 1930, VOLGT ONDER XIh

  2 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 20 juni 1934, VOLGT ONDER XIi

  3 WILLEM VAN NAMEN, geboren 20 juni 1934, VOLGT ONDER XIj

  4 SUSANNA ELISABETH WILHELMINE VAN NAMEN, geboren 6 september 1937
  huwt 20 september 1962
  J.W. ALDERLIESTEN

GENERATIE Xg - zn van IXd

MELIS VAN NAMEN, geboren Krimpen aan de Lek 15 oktober 1912, overleden Krimpen aan de Lek 8 juni 1982, boekhouder
huwt Krimpen aan de Lek 29 juni 1938
MARIANNA ADRIANA DE BOOM, geboren Krimpen aan de Lek 15 september 1915
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 RUDI EDWIN VAN NAMEN, geboren 11 mei 1951, VOLGT ONDER XIk

GENERATIE Xg/1 zn van IXe

HENDRIK VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 1 augustus 1906, overleden Zwijndrecht 10 maart 1990, kantoorbediende, afslager
huwt Ridderkerk 27 november 1934
MARIA WILHELMINA VAN DER STAAIJ, geboren Ridderkerk 29 maart 1912
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Ridderkerk, 2 te Dordrecht:
  1 NELLY WILHELMINA VAN NAMEN, geboren 3 februari 1939
  huwt 1 november 1962
  C. DE KREIJ

  2 JAN WILLEM THEODORUS VAN NAMEN, geboren 3 september 1948, VOLGT ONDER XI-l

GENERATIE Xh zn van IXe

JACOB JOHANNES ANDREAS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht16 augustus 1912, overleden Dordrecht 6 oktober 1987, rijwielhersteller, garagehouder, chauffeur
huwt Zwijndrecht 28 oktober 1943 - echtscheiding Zwijndrecht 18 februari 1954
AALTJE LOS, geboren Zwijndrecht 1 februari 1915
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 MATTHEUS JACOB VAN NAMEN, geboren 20 mei 1947

GENERATIE Xi zn van IXf

JAN VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 22 december 1908, overleden Zwijndrecht 20 april 1979, garagehouder
huwt Zwijndrecht 29 juni 1939
DINGENA VAN DER WAAL, geboren Zwijndrecht 3 oktober 1906, overleden Dordrecht 6 maart 1974
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 LEENDERT DIRK AART VAN NAMEN, geboren 27 mei 1947, VOLGT ONDER XIm

GENERATIE Xj zn van IXf

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 6 februari 1912, overleden Zwijndrecht 8 februari 1989, koopman in groenten en fruit
huwt Zwijndrecht 27 april 1939
JAANTJE GEERTRUI STAAT, geboren Zwijndrecht 18 februari 1913
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE Xk zn van IXf

LEENDERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 7 december 1919, overleden Schoten Belgie 2 november 1985, chauffeur, expediteur
huwt Wuestwezel Belgie 2 juni 1951
LUCIA MARIA JOANNA VAN HOYDONCK, geboren Wuestwezel 13 januari 1927
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE X-l zn van IXg

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 17 februari 1903, overleden Dordrecht 2 november 1993, kruidenier
huwt Dordrecht 16 april 1931
MARTHA WILSTERMANN, geboren Wilster Dld 5 november 1906, overleden Dordrecht 29 november 1991
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 4 kinderen geboren:
  1 JACOB VAN NAMEN, geboren 20 februari 1932

  2 DINGENA VAN NAMEN, geboren 3 januari 1934
  huwt 29 janauri 1958
  A. KRAAIJESTEIN

  3 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 20 december 1939, VOLGT ONDER XIn

  4 HELENA VAN NAMEN, geboren 21 december 1949

GENERATIE Xm zn van IXg

JOOST VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 2 februari 1909, overleden Alblasserdam 23 juli 1981, electricien
huwt Zwijndrecht 29 oktober 1933
PIETERNELLA LOMMERS, geboren Hendrik Ido Ambacht 15 april 1912
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE Xn - zn van IXg

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 2 oktober 1917, overleden Rotterdam 15 mei 1995,
huwt Zwijndrecht 26 september 1946
INGETJE ANNIGJE RIJSDIJK, geboren Zwijndrecht 20 december 1923,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE Xo - zn van IXg

ARIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 24 mei 1923, overleden Hendrik Ido Ambacht 23 januari 2001,
huwt Hendrik Ido Ambacht 14 augustus 1947
NEELTJE VISSER, geboren Zwijndrecht 23 juni 1923,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/4 en 5 te Hendrik Ido Ambacht, 2/3 te Zwijndrecht, 6 te Dordrecht:
  1 DIRK VAN NAMEN, geboren 16 februari 1949

  2 DINGENA VAN NAMEN, geboren 13 januari 1951

  3 CORNELIA JACOBA VAN NAMEN, geboren 22 maart 1953

  4 JACOB VAN NAMEN, geboren 8 februari 1956

  5 PIETER VAN NAMEN, geboren 14 oktober 1959

  6 ARIE JAN VAN NAMEN, geboren 19 juni 1970

GENERATIE Xp zn van IXh

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 10 maart 1917, overleden Zwijndrecht 26 januari 1954, vertegenwoordiger in gedistilleerd
huwt Zwijndrecht 18 september 1941
LUCIA ANTONETTA STERRENBURG, geboren 's-Gravenhage 16 april 1914, overleden Zwijndrecht 19 juni 1953
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 4 kinderen geboren:
  1 JACOBA LUCIA SIJGKE VAN NAMEN, geboren 16 februari 1942

  2 ANTONIE JACOBUS JAN VAN NAMEN, geboren 13 november 1943, overleden Leiden 5 augustus 1946

  3 ANTONIE JACOBUS JAN VAN NAMEN, geboren 9 februari 1947

  4 JACOBUS JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 18 oktober 1948

GENERATIE Xq zn van IXh

JACOB VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 23 oktober 1922,
huwt 10 juni 1947
A.F. STORM

GENERATIE Xr zn van IXi

JACOBUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 10 februari 1906, overleden Zwijndrecht 17 mei 1987, koopman in exporteur in groenten en fruit
huwt Zwijndrecht 23 oktober 1930
JOSINA GEERTRUIDA VAN IJSSELDIJK, geboren IJerseke 12 mei 1901, overleden Zwijndrecht 30 maart 1981
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE Xs - zn van IXi

HERMAN VAN NAMEN, geboren Hendrik Ido Ambacht 12 januari 1909, overleden Zwijndrecht 3 januari 1998,
huwt Dordrecht 8 juli 1937
NEELTJE VAN HUNEN, geboren Dordrecht 25 december 1911,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE Xt zn van IXi

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Hendrik Ido Ambacht 17 februari 1910, overleden Zwijndrecht 25 september 1990, chauffeur en exporteur in groenten en fruit
huwt 1e Ridderkerk 21 mei 1935 - echtscheiding Ridderkerk 22 januari 1943
JOHANNA DOORELEIJERS, geboren Ridderkerk 25 maart 1916
uit dit huwelijk werd te Zwijndrecht een kind geboren:
  1 JOHANNA MAGDALENA VAN NAMEN, geboren 27 april 1938
huwt 2e Zwijndrecht 19 mei 1949
ELIZABETH ZILVERSCHOON, geboren Dordrecht 20 november 1925
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  2 CHRISTINA ANTOINETTE VAN NAMEN, geboren 30 november 1961

GENERATIE Xu zn van IXj

JACOBUS VAN NAMEN, geboren Hendrik Ido Ambacht 5 december 1900, overleden Dordrecht 15 juli 1967, koopman in groenten en fruit
huwt 1e - echtscheiding Ridderkerk 16 oktober 1931
AAGJE ADRIANA ESSEBOOM,
huwt 2e Zwijndrecht 10 maart 1932
JOHANNA VAN DER KLOOSTER, geboren Zwijndrecht 20 april 1899, overleden 's-Gravenhage 8 oktober 1988
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 3 kinderen geboren:
  1 JANNETJE HENDRINA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 2 mei 1933
  huwt 2 november 1960
  D. VAN VALEN

  2 JOKE VAN NAMEN, geboren 12 januari 1935
  huwt 30 september 1959
  CORNELIS WENDT

  3 CORNELIS JACOBUS VAN NAMEN, geboren 2 maart 1938, VOLGT ONDER XIo

GENERATIE Xv zn van IXj

FLORIS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 23 november 1906, overleden Dordrecht 30 oktober 1981, directeur NV
huwt Dordrecht 6 maart 1929
WILLEMPJE DE GROOT, geboren Dordrecht 27 november 1909
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/3 te Zwijndrecht, 4 te Dordrecht:
  1 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 2 februari 1930, VOLGT ONDER XIp

  2 NELLY VAN NAMEN, geboren 5 maart 1934
  huwt 19 april 1955
  A. DE GROOT

  3 IRENE BEATRIX VAN NAMEN, geboren 21 mei 1941
  huwt 17 juli 1967
  H.O. MOLENAAR

  4 JOHANNES CORNELIS FLORIS VAN NAMEN, geboren 18 november 1945, VOLGT ONDER XIq

GENERATIE Xw zn van IXj

CORNELIS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 25 juli 1910, overleden Dordrecht 12 januari 1981, exporteur groenten en fruit
huwt Dordrecht 25 maart 1931
HENDRIKA CORNELIA BROKKING, geboren Dordrecht 16 februari 1909
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 2 kinderen geboren:
  1 SUSANNA HENDRIKA VAN NAMEN, geboren 7 augustus 1932
  huwt 21 februari 1955
  CORNELIS PLUIJMERT

  2 MARGO SUSANNA VAN NAMEN, geboren 3 september 1939
  huwt 2 januari 1962
  WALTER E. FREY

GENERATIE Xx - zn van IXk

JOHANNES VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 13 oktober 1918,
huwt Dordrecht 24 april 1947
AALTJE GOZINA VAN ROSSEM, geboren Leerdam 11 maart 1920,
uit dit huwelijk o.a. en geboren Dordrecht:
  1 MARTIN VAN NAMEN, geboren 28 juli, overleden 30 juli 1954

GENERATIE Xy - zn van IX-l

JACOBUS ARIE VAN NAMEN, geboren Dordrecht 4 november 1911, overleden Zwijndrecht 29 juni 1994, koopman in groenten en fruit, chauffeur rij-instructeur,
huwt Zwijndrecht 10 maart 1932
PLONIA TONIA VAN DER POL, geboren Hendrik Ido Ambacht 24 april 1910, overleden Zwijndrecht 2 april 1992,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 4 kinderen geboren:
  1 HUGO MARINUS VAN NAMEN, geboren 15 september 1932, VOLGT ONDER XIr

  2 KLAZINA MAAIKE PLONIA VAN NAMEN, geboren 6 maart 1935,
  huwt 3 juli 1958
  W. VERHOEVEN

  3 MARINUS HUGO VAN NAMEN, geboren 5 juni 1942, VOLGT ONDER XIs

  4 MARIJKE JOHANNA MARGARETHA VAN NAMEN, geboren 21 september 1944,
  huwt Alblasserdam 17 november 1964
  H. RITMEESTER

GENERATIE Xz - zn vn IXm

JACOBUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 20 april 1912,
huwt Dordrecht 20 januari 1937
CORNELIA MONTE, geboren Dordrecht 21 juni 1908, overleden 2005,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren 31 juli 1937, overleden Dordrecht 23 juni 1939


  2 JAN GERRIT VAN NAMEN, gehuwd met Ria Pastoor, uit dit huwelijk 2 dochters Liseet en Maartje

GENERATIE Xab - zn vn IXn

ARIE ANTHONIE VAN NAMEN, Moltena Zuid Afrika
huwt Port Elisabeth ZA 2 mei 1952
SONJA OP DEN ZIEKEN, geboren Dordrecht 4 maart 1926, overleden Pretoria ZA 17 september 1991,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 LEENDERT AART ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Monteno ZA 27 augustus 1953

  2 SILVERA HELENA VAN NAMEN, geboren Caledon ZA 22 januari 1955

GENERATIE Xac zn van IXp

JAN VAN NAMEN, geboren Dordrecht 6 april 1904, overleden Leiderdorp 19 november 1979, verzekeringsexpert
huwt Rotterdam 16 januari 1924
JOHANNA HOOGERVORST, geboren Rotterdam 10 augustus 1903
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/3 te Rotterdam, 4/5 te Leiden:
  1 GEERTRUIDA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 29 april 1924, overleden Leiden 2 januari 2000
  huwt Leiden 5 oktober 1949
  LEONARDUS BIOCH, geboren Rotterdam 19 december 1922

  2 HENDRIKUS JACOBUS VAN NAMEN, geboren 5 september 1925, VOLGT ONDER XIt

  3 HENRIETTE ADRIANA VAN NAMEN, geboren 24 juli 1928, overleden Leiden 22 april 2000
  huwt 1e Leiden 9 april 1952 - echtscheiding Leiden 6 december 1963
  DIRK GROENEWEGEN,geboren Maassluis 21 augustus 1922
  huwt 2e Alphen aan de Rijn 15 oktober 1964
  CORNELIS KUIPERSHOEK, geboren Leiden 4 juli 1922, overleden Alphen aan de Rijn 26 juni 1971
  huwt 3e Alphen aan de Rijn 28 mei 1976
  PIETER MAAS, geboren Leiden 7 november 1920, overleden Voorschoten 11 november 1986

  4 NICOLAAS VAN NAMEN, geboren 20 januari 1942, VOLGT ONDER XIu

  5 ELIZABETH VAN NAMEN, geboren 25 februari 1944
  huwt 20 september 1967
  H.W. VAN DER HORN

GENERATIE Xad - zn van IXp

HUIBERT VAN NAMEN, geboren Amsterdam 4 januari 1911,
huwt 9 april 1936
A.P. MEIJER

GENERATIE Xae - zn van IXp

ARIE HERMANUS VAN NAMEN, geboren Amsterdam 29 oktober 1913, overleden Amersfoort 8 december 2000,
huwt Amsterdam 30 december 1953
CORNELIA WILHELMINA VERLEUR, geboren Renkum 18 maart 1913,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE Xae/1 - zn van IXp

WILLEM HENDRIK VAN NAMEN, geboren Amsterdam 22 februari 1920
huwt 16 januari 1947
C. HEIJE

GENERATIE Xaf - zn van IXq

JACOBUS JOHANNES CORNELIS VAN NAMEN, geboren Dordrecht 28 augustus 1905, overleden Vlaardingen 28 oktober 1989, zeeloods,
huwt Rotterdam 22 februari 1933
MARIA BARBERA PANSIER, geboren Rotterdam 31 mei 1903,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS VAN NAMEN, geboren 11 april 1934, VOLGT ONDER XIv

  2 MAGDALENA JOHANNA VAN NAMEN, geboren 15 januari 1937
  huwt 4 april 1957
  P.N. POLS

GENERATIE Xag - zn van IXq

NICOLAAS VAN NAMEN, geboren Dordrecht 17 maart 1911, overleden Rotterdam 6 september 2000,
huwt Rotterdam 27 mei 1936
GERRITJE FIJAN, geboren Rotterdam 8 maart 1911,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA JOHANNA VAN NAMEN, geboren Rotterdam 30 januari 1937
  huwt
  KAREL DE SNOO

  2 CORNELIS VAN NAMEN, geboren 13 januari 1939

  3 NICOLAAS VAN NAMEN, geboren 22 september 1943

  4 HUIBERT JAN JACOBUS VAN NAMEN, geboren 2 oktober 1946

GENERATIE Xah - zn van IXr

HUIBERT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 9 september 1919,
huwt Dordrecht 22 oktober 1947
J.J.W. VERMEEREN

GENERATIE Xai - zn van IXr

NICOLAAS HENDRIK VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 3 augustus 1922, overleden Dordrecht 25 januari 1996,
huwt Dordrecht 20 mei 1954
JOHANNA GEERTRUIDA MARIA VERMEEREN, geboren Rotterdam 24 augustus 1921, overleden Dordrecht 5 januari 1978
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE Xaj - zn van IXt

PHILIPPUS VAN AMEN, geboren 12 februari 1898, overleden Rotterdam 21 maart 1962, classificeerder, winkelier, huisschilder,
huwt Rotterdam 25 augustus 1920 - echtscheiding Rotterdam 10 october 1945
AALTJE KLIS, geboren Hagen Dld 29 september 1897
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 15 april 1921
huwt 2e Rotterdam 12 januari 1927
REGINA JOHANNA FELIX, geboren Assen 25 maart 1900
uit dit huwelijk en geboren te Rotterdam:
  2 WILHELMINA JOHANNA VAN AMEN, geboren 1 mei 1928
huwt 3e Rotterdam 31 mei 1950
HENRIKE CLARA VAN SOEST, geboren Borbeck Dld 13 juli 1915
voor dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren, bij huwelijk geecht:
  3 CORNELIA CLARA VAN AMEN, geboren 20 juli 1942

  4 PHILIPPUS VAN AMEN, geboren 29 juli 1947

GENERATIE Xak - zn van IXt

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 18 maart 1901, overleden Rotterdam 3 augustus 1964, havenarbeider,
huwt 1e Rotterdam 10 oktober 1923
ANNA-MARIA SCHAFTEN, geboren Nijmegen 23 februari 1904, overleden Rotterdam 15 april 1926,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 29 maart 1924, VOLGT ONDER XIw
huwt 2e Rotterdam 18 december 1929
WILHELMINA ELIZABETH TREES, geboren Rotterdam 25 juni 1898,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  2 JACOBUS VAN AMEN, geboren 23 januari 1934, VOLGT ONDER XIx

GENERATIE Xal - zn van IXt

SIMON VAN AMEN, geboren Rotterdam 4 oktober 1906, overleden Poortugaal 10 december 1981, varensgezel, stoker grote vaart, wagenverhuurder,
huwt Rotterdam 16 maart 1932 - echtscheiding Rotterdam 18 november 1955 -
JANNEKE KLAASSEN, geboren Kruiningen 29 oktober 1911
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA VAN AMEN, geboren 21 juli 1932

  2 ANNA MARIA VAN AMEN, geboren 25 juli 1933
  huwt 18 maart 1953
  J. HERBERT

  3 JENNY VAN AMEN, geboren 2 september 1940

  4 SIMON VAN AMEN, geboren 12 augustus 1941, VOLGT ONDER XIy

  5 ANTOINE JEAN VAN AMEN, geboren 18 februari 1949

GENERATIE Xam - zn van IXt

HENDRIK KAREL VAN AMEN, geboren Rotterdam 4 maart 1908, overleden Rotterdam 1 december 1991, fabrieksarbeider,
huwt Rotterdam 26 september 1934
CAROLINA CORNELIA KOOPER, geboren Rotterdam 17 januari 1912,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA VAN AMEN, geboren 11 maart 1937,
  huwt 12 oktober 1955
  J.C. VAN KLINKEN

  2 MARIA PETRONELLA VAN AMEN, geboren 1 november 1941,
  huwt 18 september 1963
  I. ZACHARIADIS

  3 CAROLINA VAN AMEN, geboren 13 april 1947,
  huwt 25 januari 1967
  J. BREETVELD

  4 CLASINA WILHELMINA VAN AMEN, geboren 21 augustus 1950

GENERATIE Xan - zn van IXt

CORNELIS VAN AMEN, geboren Rotterdam 28 februari 1911, overleden Rotterdam 9 september 1995,
huwt Rotterdam 1 maart 1933
GRIETJE JANSEN, geboren Rotterdam 9 augustus 1912, overleden Capelle aan den IJssel 25 januari 1992,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Rotterdam, 4 te Moordrecht:
  1 JOHANNA MARIA VAN AMEN, geboren 10 augustus 1933

  2 ANNA MARGARETHA BERENDINA VAN AMEN, geboren 6 november 1934

  3 CORNELIA VAN AMEN, geboren 2 april 1938, overleden Rotterdam 29 juli 1990,
  huwt Rotterdam 29 novemer 1961
  THEODORUS HENDRIKUS GIESSENBURG, geboren Rotterdam 12 november 1939

  4 WILLY VAN AMEN, geborem 7 februari 1945, overleden Gouda 22 april 1945

GENERATIE Xao - zn van IXt

WILLEM VAN AMEN, geboren Rotterdam 22 maart 1913, overleden Apeldoorn 12 maart 1997,
huwt Rotterdam 23 november 1938
GERTRUD HEINZMANN, geboren Dickendorf Dld 25 december 1914, overleden gemeente Albrandswaard 26 september 1987,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA CATHARINA VAN AMEN, geboren 6 juli 1940

  2 WILLEM VAN AMEN, geboren 9 december 1941

GENERATIE Xap - zn van IXx

PIETER VAN AMEN, geboren Rotterdam 2 maart 1911, overleden 's-Gravenhage 21 juli 1993, vakwerkman PTT
huwt 's-Gravenhage 12 oktober 1938
AUGUSTA JACOBA MARIA SMITS, geboren Rotterdam 8 september 1910, overleden Zwolle 18 april 1998
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 HARRY HENDRIK VAN AMEN, geboren 16 april 1939, VOLGT ONDER XIz

  2 FRITS ANDREAS VAN AMEN, geboren 16 april 1939, VOLGT ONDER XIab

GENERATIE Xaq - zn van IXx

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 8 september 1912,
huwt 5 juli 1939
JOHANNA P. VAN HAARLEM, geboren 12 april 1916, overleden 's-Gravenhage 21 januari 1977
huwt 2e Venlo 24 juli 1984
ANTONIA JOHANNA TOMEIJ, geboren 's-Gravenhage 28 mei 1915

GENERATIE Xar - zn van IXy

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 13 juni 1906, overleden Rotterdam 28 november 1989
huwt Rotterdam 23 oktober 1929
NEELTJE HARMS, geboren Rotterdam 17 mei 1906
uit dit huwelijk 5 kinderen geboren, 1/3 te Dordrecht 4/5 te Rotterdam:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 17 maart 1930, overleden Vlaardingen 16 januari 1968, bankbediende, ongehuwd.

  2 DIRK PIETER VAN AMEN, geboren 12 april 1931, VOLGT ONDER XIac

  3 GEERTRUIDA VAN AMEN, geboren 12 februari 1937,
  huwt 21 maart 1956
  G.E. VAN DIJK

  4 CORNELIA VAN AMEN, geboren 30 december 1938
  huwt 17 augustus 1960
  L.J. VAN DE WAL

  5 THEODORUS VAN AMEN, geboren 18 april 1941, VOLGT ONDER XIad

GENERATIE Xas - zn van IXy

KLAAS VAN AMEN, geboren Rotterdam 1 juni 1913, overleden Rotterdam 2 juli 1981, chauffeur, laborant,
huwt Rotterdam 28 augustus 1935
AALTJE BAARTMAN, geboren Rotterdam 5 april 1916,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  1 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 7 oktober 1936, VOLGT ONDER XIae

  2 CORNELIS MARTINUS VAN AMEN, geboren 20 februari 1939, VOLGT ONDER XIaf

  3 ELLY VAN AMEN, geboren 7 maart 1946
  huwt 22 december 1966
  P.A. VAN ES

  4 KLAAS VAN AMEN, geboren 6 juni 1951, VOLGT ONDER XIag

GENERATIE Xat - zn van IXab

PIETER THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 8 september 1913, overleden Rotterdam 13 januari 1992, (hij vormde samen met zijn echtgenote het Rotterdams accordeon duo "de Pico's)
huwt Rotterdam 24 mei 1939
JACOBA EVERSE, geboren Rotterdam 17 december 1916
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 JEAN PICO VAN AMEN, geboren 1 april 1945, VOLGT ONDER XIah

GENERATIE Xau - zn van IXad

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 30 april 1920, overleden Duisburg Dld begin november 1944
huwt Amsterdam 9 september 1943
FREDERIKA OELSCHLAGER, geboren Amsterdam 12 januari 1920
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 JACOBUS MARINUS ALBERTUS VAN AMEN, geboren 25 november 1943, VOLGT ONDER XIah/1

GENERATIE Xav - zn van IXae

HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 4 december 1917, overleden Utrecht 6 juli 1985, arbeider borstelfabriek, lasser
huwt Rotterdam 1 mei 1940
CHRISTINA CATHARINA SMITH, geboren Vlaardingen 22 april 1919
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 3 kinderen geboren:
  1 FRANS FREDRIK VAN AMEN, geboren 16 augustus 1941, VOLGT ONDER XIai

  2 JOHANNA VAN AMEN, geboren 30 juni 1943
  huwt Rotterdam 19 november 1964
  GERRIT DE MELKER

  3 CORNELIS VAN AMEN, geboren 1 februari 1948, VOLGT ONDER XIaj

GENERATIE Xaw - zn van IXaf

FRANCISCUS JOZEPHUS VAN AMEN, geboren 7 maart 1923,
heeft 2 kinderen Marie en Donna,
verder niets bekend

GENERATIE Xax - zn van IXag

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 3 maart 1946,
huwt 31 maart 1965
G.C. VAN DEN BOSCH

GENERATIE Xay - zn van IXag

MARTINUS CORNELIS VAN AMEN, geboren Rotterdam 18 juli 1947,
huwt 26 oktober 1966
G.BLOK

GENERATIE Xay/1 - zn van IXaj

TEUNIS VAN AMEN, geboren 10 januari 1928
huwt 1e - echtscheiding
MARGARETHA WASLANDER, geboren 11 februari 1932
uit dit huwelijk:
  1 HENNY VAN AMEN, geboren Rotterdam 8 juli 1960
  huwt 1 september 1988
  E.A. VAN DEN MEIRACKER, geboren Rotterdam 16 juni 1959
huwt 2e
NN
uit dit huwelijk:
  2 DANIELLE VAN AMEN

GENERATIE Xaz zn van IXak

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 9 oktober 1903, overleden Gouda 2 september 1980, kraanmachinist
huwt 1e Rotterdam 18 december 1929 - echtscheiding Rotterdam 20 juni 1941
CHRISTINA DE KWANT, geboren Rotterdam 31 juli 1907
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Rotterdam 27 augustus 1941
JOHANNA HOLPER, geboren Dordrecht 3 september 1906
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 CAROLINA ELIZABETH JEANNE VAN AMEN, geboren 19 oktober 1940
  huwt 21 mei 1963
  P.C. REVET

GENERATIE Xbc zn van IXal

WILHELM MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 27 oktober 1914, overleden Dordrecht 27 september 1976, procuratiehouder Smit & Co
huwt Rotterdam 18 mei 1938
SUSANNA MARIA BIK, geboren Rotterdam 14 september 1913
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 RICHARD WILHELM VAN AMEN, geboren 16 maart 1947

  2 WILHELM MARTINUS VAN AMEN, geboren 16 maart 1947, VOLGT ONDER XIak

GENERATIE Xbd zn van IXam

PETRUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 24 maart 1935,
huwt 12 november 1958
J.J. MOEREL

GENERATIE Xbe zn van IXam

MARIUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 29 augustus 1937,
huwt 24 oktober 1962
M.W. VAN DER BURGT

GENERATIE Xbf zn van IXam

PAULUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 17 januari 1943,
huwt 7 september 1966
H.C.F. HOMS

GENERATIE Xbg zn van IXam

EMANUEL VAN AMEN, geboren Rotterdam 26 oktober 1944, VOLGT ONDER X
huwt 19 november 1971
A.C. KLEINGELD

GENERATIE Xbg/0 zn van IXao

STEPHANUS PETRUS WILLEM VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 juli 1949
huwt Rotterdam 6 december 1972
SILVIA DOROTHE VAN WELIJ, geboren Rotterdam 30 oktober 1950
uit dit huwelijk:
  1 GABY VAN AMEN, geboren Maasluis 4 april 1976
  huwt Brielle 3 september 1999
  ROBERT KROON, geboren Rotterdam 1 juli 1971

  2 RAMON VAN AMEN, geboren Maassluis 7 november 1980

GENERATIE Xbg/01 zn van IXao

ALFRED CHRISTIAAN VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 oktober 1955
huwt Rotterdam 25 juni 1982
MADELEINE LOUISE CHARLOTTE KRENTEN, geboren Rotterdam 8 oktober 1959
uit dit huwelijk:
  1 LOTTE VAN AMEN, geboren Krimpen aan de IJssel 27 februari 1986

  2 CARLIJN VAN AMEN, geboren Krimpen aan de IJssel 27 november 1990

  3 AMY VAN AMEN, geboren Krimpen aan de IJssel 31 oktober 1993

GENERATIE Xbg/1 - zn van IXap

ANDRE LEONARDUS EMANUEL VAN AMEN, geboren Rotterdam 29 januari 1960,
huwt Bemmel 5 september 1986
GEERTRUIDA HENRICA MARIA VAN KEMPEN, geboren Bemmel 13 maart 1959,
uit dit huwelijk werden te Bemmel 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES LEONARDUS VAN AMEN, geboren 30 april 1990

  2 CAMIEL THEODOR VAN AMEN, geboren 27 juli 1992

  3 JITSKE MARIA VAN AMEN, geboren 1 november 1994

GENERATIE Xbh - zn van IXau

CORNELIS VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 25 mei 1937
huwt Barendrecht 17 mei 1961
W.C. ZEGELAAR

GENERATIE Xbi - zn van IXaw

DIRK VAN NAMEN, geboren Nieuw Lekkerland 20 september 1951
huwt 20 december 1973
H.G. TJONK

GENERATIE Xbj - zn van IXay

DIRK VAN NAMEN, geboren Streefkerk 27 december 1964
huwt 1 februari 1990
A. VERHOEFF

GENERATIE XIa - zn van Xa

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 5 maart 1915,
huwt
ALICE MASSELINK, geboren 1925, overleden Zwijndrecht 5 december 1985,

GENERATIE XIb - zn van Xa

JOHANNES VAN NAMEN, geboren Hendrik Ido Ambacht 4 juli 1926,
huwt Zwijndrecht 29 mei 1952
M. DE JONG

GENERATIE XIc - zn van Xb

ANTHONIE VAN NAMEN, geboren 2 oktober 1926,
huwt Dordrecht 3 april 1954
T.J. UITTENBOGAARD
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANTHONIE VAN NAMEN, geboren Amsterdam 22 februari 1955

  2 JOZIEN VAN NAMEN

GENERATIE XId - zn van Xb

PIETER VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 29 november 1929, overleden Zwijndrecht 15 april 1999,
huwt Hendrik Ido Ambacht 23 september 1958
MARIA PLAISIER, geboren Hendrik Ido Ambacht 26 juni 1933,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Zwijndrecht, 3 te Dordrecht:
  1 ARIE VAN NAMEN, geboren 19 augustus 1959

  2 MARIA LYNDA JEANNETTE VAN NAMEN, geboren 12 maart 1964

  3 PIETER HENDRIK ANTONY VAN NAMEN, geboren 16 november 1974

GENERATIE XIe - zn van Xb

ARIE VAN NAMEN, geboren 21 november 1936, verder onbekend

GENERATIE XIf - zn van Xb

HENDRIK VAN NAMEN, geboren 9 oktober 1940, verder onbekend

GENERATIE XIg - zn van Xd

ARIE VAN NAMEN, geboren Probolinggo NOI 5 december 1940, overleden Den Helder 17 september 1999
huwt Den Helder 19 juni 1964
GEERTJE ARINA VAN DUIJN, geboren Den Helder 26 juli 1943
uit dit huwelijk werden te Den Helder 2 kinderen geboren:
  1 IVONNE MARIETTE VAN NAMEN, geboren 9 juni 1966

  2 OLGA URSULA VAN NAMEN, geboren 31 augustus 1968

GENERATIE XIh - zn van Xf

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 mei 1930, overleden Zwijndrecht 22 november 2000,
huwt Zwijndrecht 29 oktober 1959
JANNIGJE VAN DER WAAL, geboren Zwijndrecht 1 september 1937,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 ADRIAANTJE VAN NAMEN, geboren 1 augustus 1960

  2 ANTONIE VAN NAMEN, geboren 26 augustus 1964

GENERATIE XIh - zn van Xf

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 mei 1930,
huwt 29 oktober 1959
J.VAN DE WAAL

GENERATIE XIi - zn van Xf

ANTONIE VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 20 juni 1934,
huwt 10 oktober 1962
N. VAN DER SLUIS, geboren 1941, overleden Zwijndrecht 22 september 1992

GENERATIE XIj - zn van Xf

WILLEM VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 20 juni 1934,
huwt 28 juli 1960
T.C. BRAUN

GENERATIE XIk - zn van Xg

RUDI EDWIN VAN NAMEN, geboren Rotterdam 11 mei 1951,
huwt 22 april 1976
J.A.M. VRIJENHOEK

GENERATIE XI-l - zn van Xg/1

JAN WILLEM THEODORUS VAN NAMEN, geboren Dordrecht 3 september 1948
huwt 19 november 1970
J.A.F. BRAS

GENERATIE XIm - zn van Xi

LEENDERT DIRK AART VAN NAMEN, geboren Dordrecht 27 mei 1947
huwt 27 juni 1973
B.S. VAN DER GRAAF

GENERATIE XIn - zn van X-l

JAN GERRIT VAN NAMEN, geboren Dordrecht 20 december 1939
huwt Zwijndrecht 3 november 1961
A. VAN PELT

GENERATIE XIo - zn van Xu

CORNELIS JACOBUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 2 maart 1938
huwt Dordrecht 16 december 1966
C. KOLLMANN,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ELLEN VAN NAMEN

  2 ANGELA VAN NAMEN

GENERATIE XIp - zn van Xv

CORNELIS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 2 februari 1930,
huwt Dordrecht 22 februari 1955
F.A.H. BUITENHUIS
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 IRENE VAN NAMEN

  2 YVONNE VAN NAMEN

  3 MARION VAN NAMEN

GENERATIE XIq - zn van Xv

JOHANNES CORNELIS FLORIS VAN NAMEN, geboren Dordrecht 18 november 1945,
huwt 17 juni 1967
NN

GENERATIE XIr - zn van Xy

HUGO MARINUS VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 15 september 1932, overleden Dordrecht 20 mei 2001
huwt Leerdam 31 mei 1955
ELIZABETH MARIE GADELLLA, geboren Batavia NOI 8 oktober 1932, overleden Nieuwegein 31 augustus 1985
uit dit huwelijk werden te Leerdam 4 kinderen geboren:
  1 JACOBUS HUGO MARINUS ARIE VAN NAMEN, geboren 27 december 1955

  2 RONALD MARINUS HENDRIKUS WILHELMUS VAN NAMEN, geboren 9 november 1957

  3 PAUL ANTONIE CORNELIS OTTO VAN NAMEN, geboren 5 oktober 1959

  4 MARC IVO HENRICO RENE VAN NAMEN, geboren 26 juli 1966

GENERATIE XIs - zn van Xy

MARINUS HUGO VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 5 juni 1942,
huwt Alblasserdam 17 oktober 1963
M. VAN DER HOOGT
uit dit huwelijk:
  1 DANIEL VAN NAMEN, geboren 's-Gravenhage 2 september 1964

  2 JUDITH VAN NAMEN, geboren Alblasserdam 16 augustus 1965

  3 STEFAN VAN NAMEN, geboren Dordrecht 30 maart 1967

  4 LYDIA VAN NAMEN, geboren Dordrecht 29 augustus 1972

GENERATIE XIt - zn van Xac

HENDRIKUS JACOBUS VAN NAMEN, geboren Rotterdam 5 september 1925, overleden 's-Gravenhage 8 januari 1998
huwt Leiden 6 juni 1951
SARA ELIZABETH DE MOOIJ, geboren Leiden 25 april 1929, overleden 25 mei 1995
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 7 kinderen geboren:
  1 JOHANNA VAN NAMEN, geboren 23 maart 1952,
  huwt
  HANS VERHAVE

  2 HENDRIK VAN NAMEN, geboren 22 juli 1953, VOLGT ONDER XII

  3 HENDERINA ELIZABETH VAN NAMEN, geboren 15 juli 1958, overleden 's-Gravenhage 12 februari 1977

  4 JAN VAN NAMEN, geboren 6 september 1960, VOLGT ONDER XII

  5 MARIA ANNA ALIJDA VAN NAMEN, geboren 22 april 1965,
  huwt
  ROB LAMPO

  6 NICOLAAS HENDRIKUS JACOBUS VAN NAMEN, geboren 21 december 1966, VOLGT ONDER XII

  7 HERMANUS HENDRIK LIJSBERTUS SAMUEL VAN NAMEN, geboren 1 juli 1972

GENERATIE XIu - zn van Xac

NICOLAAS VAN NAMEN, geboren 20 januari 1942, zelfzorgconsulent
huwt Voorschoten 12 oktober 1965
JOHANNA SEGAAR, geboren Voorschoten 4 maart 1942
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES VAN NAMEN, geboren 1 februari 1967, VOLGT ONDER XII

  2 YVONNE HENRIETTE VAN NAMEN, geboren 12 april 1970,
  huwt 18 juni 1993
  GUNTHER KURT ZAUNER, geboren 7 augustus 1968

  3 ONNO CHRISTIAAN VAN NAMEN, geboren 1 maart 1972, VOLGT ONDER XII

GENERATIE XIv - zn van Xaf

NICOLAAS VAN NAMEN, geboren Rotterdam 11 april 1934,
huwt 24 december 1956
J.E. VAN TOOR

GENERATIE XIw - zn van Xak

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 29 maart 1924, overleden Nieuwerkerk aan den IJssel 21 maart 1995,
huwt Moordrecht 22 augustus 1951
RENSINA MULTEM, geboren Moordrecht 18 maart 1923

GENERATIE XIx - zn van Xak

JACOBUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 23 januari 1934,
huwt 19 oktober 1955
MARIA CATHARINA RUTJES
uit dit huwelijk:
  1 WILHELMINA ELIZABETH VAN AMEN, geboren 23 oktober 1956,
  huwt 22 januari 1981
  R.B. WISSEKERKE

  2 WILLEM HERMANUS VAN AMEN, gebren 2 oktober 1958, VOLGT ONDER XII

  3 DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 17 juli 1960, VOLGT ONDER XII

GENERATIE XIy - zn van Xal

SIMON VAN AMEN, geboren Rotterdam 12 augustus 1941,
huwt
CATHARINA MARIA DIKMANS, geboren Helmond 30 december 1942
uit dit huwelijk o.a. en geboren Rotterdam:
  1 EDWIN VAN AMEN, geboren 5 augustus 1961, overleden 1 augustus 1963

GENERATIE XIz - zn van Xap

HARRY HENDRIK VAN AMEN, geboren 's-Gravenhage 16 april 1939,
huwt 's-Gravenhage 22 april 1965
LIZE DE JAGER, geboren 's-Gravenhage 17 december 1944
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MARCEL VAN AMEN, geboren 27 januari 1966, VOLGT ONDER XII

  2 RONALD VAN AMEN, geboren 29 februari 1968, VOLGT ONDER XII

GENERATIE XIab - zn van Xap

FRITS ANDREAS VAN AMEN, geboren 16 april 1939,
huwt Haarlemmermeer 15 december 1967
ELLY BEIJNDERS, geboren Rotterdam 9 maart 1942
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Gouda, 2 te Waddinxveen:
  1 INGE VAN AMEN, geboren 6 december 1968

  2 CLIFF VAN AMEN, geboren 23 juni 1973

GENERATIE XIac - zn van Xar

DIRK PIETER VAN AMEN, geboren Dordrecht 12 april 1931, overleden Spijkenisse 7 november 1984, magazijnbediende. chauffeur,
huwt Rotterdam 25 augustus 1955
ADRIANA JOHANNA KRIESELS, geboren 's-Gravenzande 25 april 1933,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2/3 te Spijkenisse:
  1 DIRK PIETER VAN AMEN, geboren 16 september 1958, VOLGT ONDER XII

  2 JEANETTE ADRIANA VAN AMEN, geboren 2 juni 1966

  3 JOLANDA VAN AMEN, geboren 25 juni 1971

GENERATIE XIad - zn van Xar

THEODORUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 18 april 1941, verder niets bekend

GENERATIE XIae - zn van Xas

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren Rotterdam 7 oktober 1936, overleden Breda 23 december 1998,
huwt Rotterdam 13 mei 1959
INA HENDRIKA KLERK, geboren Amsterdam 1 januari 1940,
uit dit huwelijk werden te Poortugaal 3 kinderen geboren:
  1 DIRK RICHARD VAN AMEN, geboren 4 december 1959

  2 CAROLINA PETRONELLA VAN AMEN, geboren 11 mei 1964

  3 THOMAS BASTIAAN VAN AMEN, geboren 3 februari 1966

GENERATIE XIaf - zn van Xas

CORNELIS MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 20 februari 1939,
huwt 17 oktober 1963
M. VAN DER HOEK

GENERATIE XIag - zn van Xas

KLAAS VAN AMEN, geboren Rotterdam 6 juni 1951,
huwt 12 mei 1971
J. BERKHOUT

GENERATIE XIah - zn van Xat

JEAN PICO VAN AMEN, geboren Rotterdam 1 april 1945
huwt 11 november 1968
I.I. VAN DER HUCHT,
uit dit huwelijk:
  1 AUDREY VAN AMEN

GENERATIE XIah/1 - zn van Xau

JACOBUS MARINUS ALBERTUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 25 november 1943,
huwt 22 oktober 1965
HARMINA VAN EMPEL, geboren Buurmalsen 18 april 1936
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Zoelen, 2 te Ingen:
  1 ABRAHARMINA VAN AMEN, geboren 1 mei 1966
  huwt Amerongen 15 juni 1992
  ERWIN OLDEMAN, geboren Leiden 18 maart 1967

  2 HENDRIKUS ALBERTUS VAN AMEN, geboren 20 januari 1969, VOLGT ONDER XII

GENERATIE XIai - zn van Xav

FRANS FREDRIK VAN AMEN, geboren Vlaardingen 16 augustus 1941,
huwt Rotterdam 8 mei 1963
J.J. POTHOF

GENERATIE XIaj - zn van Xav

CORNELIS VAN AMEN, geboren Vlaardingen 1 februari 1948,
huwt Gorinchem 26 februari 1971
E. STAKELBEEK

GENERATIE XIak - zn van Xbc

WILHELM MARTINUS VAN AMEN, geboren Rotterdam 16 maart 1947
huwt Vlaardingen 23 december 1971
A. MOERMAN

GENERATIE XII - zn van XIt

HENDRIK VAN NAMEN, geboren 's-Gravenhage 22 juli 1953,overleden 's-Gravenhage 27 oktober 2008
huwt 17 augustus 1977
LILIAN JANNY MARTINA WUSTEN, geboren 's-Gravenhage 19 juli 1957
uit dit huwelijk:
  1 JENNIFER HENNY VAN NAMEN, geboren 17 mei 1979
  huwt 22 september 2006
  FRIDO GAASTRA

  2 MICHAEL GLENN VAN NAMEN, geboren 3 februari 1982

  3 LEROYE VAN NAMEN, geboren 31 augustus 1983, VOLGT ONDER XIII

  4 LINDSAY STACEY VAN NAMEN, geboren Zoetermeer 5 juni 1986

GENERATIE XII - zn van XIt

JAN VAN NAMEN, geboren 's-Gravenhage 6 september 1960,
huwt
LIESBETH BOEK,
uit dit huwelijk:
  1 DARREN VAN NAMEN

  2 JOY VAN NAMEN

GENERATIE XII - zn van XIt

NICOLAAS HENDRIKUS JACOBUS VAN NAMEN, geboren 's-Gravenhage 21 december 1966,
huwt
ANGELIQUE DE RIDDER,
uit dit huwelijk:
  1 NICK VAN NAMEN

GENERATIE XII - zn van XIu

JOHANNES VAN NAMEN, geboren 1 februari 1967,
huwt 2 augustus 1992
JOLANDA JONKMAN, geboren 4 november 1964,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 LAURA VAN NAMEN, geboren 1 januari 1994

  2 ROSALIE VAN NAMEN, geboren 23 december 1997

GENERATIE XII - zn van XIu

ONNO CHRISTIAAN VAN NAMEN, geboren 1 maart 1972,
huwt (duurzame relatie sinds 27 december 1996)
WENDY MICHELLE BOENDER, geboren 6 april 1976,
uit deze relatie:
  1 NIELS VAN NAMEN, geboren 14 december 2000

  2 EVA VAN NAMEN, geboren 10 februari 2004

GENERATIE XII - zn van XIx

WILLEM HERMANUS VAN AMEN, geboren 3 oktober 1958,
huwt 26 april 1985
J.M.H. VAN DER MEER,
uit dit huwelijk:
  1 KEVIN WILLEM VAN AMEN, geboren 18 november 1987

  2 DYRHONA ANNETTE VAN AMEN, geboren 25 augustus 1992

GENERATIE XII - zn van XIx

DIRK HENDRIK VAN AMEN, geboren 17 juli 1960,
huwt 25 september 1987
L. KOSTEN,
uit dit huwelijk:
  1 MAIKE LEONTINE VAN AMEN, geboren 3 oktober 1991

  2 MICHIEL DIRK VAN AMEN, geboren 21 september 1993

GENERATIE XII - zn van XIz

MARCEL VAN AMEN, geboren 's-Gravenhage 27 januari 1966,
huwt Heeswijck 26 mei 1998
JACQUELINE CHRISTINE VAN DEN BOSCH, geboren Zwolle 18 april 1966
uit dit huwelijk werden te Zwolle 2 kinderen geboren:
  1 ANOUCK VERONIQUE VAN AMEN, geboren 14 februari 2000

  2 SIL ROBERT HARRY VAN AMEN, geboren 4 oktober 2004

GENERATIE XII - zn van XIz

RONALD VAN AMEN, geboren 's-Gravenhage 29 februari 1968,
huwt Zwolle 13 oktober 1995
CLARISSE ANITA MARGRIET POORTMAN, geboren Steenwijk 19 januari 1969
uit dit huwelijk werden te Zwolle 2 kinderen geboren:
  1 MAAIKE VAN AMEN, geboren 7 april 1997

  2 FLEUR VAN AMEN, geboren 5 april 2000

GENERATIE XII - zn van XIac

DIRK PIETER VAN AMEN, geboren Rotterdam 16 september 1958,
huwt 7 maart 1980
J.M. TIJS

GENERATIE XII - zn van XIah/1

HENDRIKUS ALBERTUS VAN AMEN, geboren Ingen 20 januari 1969,
huwt Zoelen 30 maart 1991 - echtscheiding 16 januari 1995
NN DERKSEN, geboren Dodewaard 8 juni 1971
uit dit huwelijk werden te Tiel 2 kinderen geboren:
  1 JACOBUS MARINUS ALBERTUS VAN AMEN, geboren 18 april 1992

  2 ANTHONIE PAULUS HERMAN VAN AMEN, geboren 16 januari 1995

GENERATIE XIII - zn van XII

LEROYE VAN NAMEN, geboren 31 augustus 1983
huwt Zoetermeer 5 september 2007
JENNIFER ALANA MEI LI
uit dit huwelijk:
  1 DYLAN TYLER VAN NAMEN, geboren 25 december 2003

  2 JAYDEN CASEY VAN NAMEN, geboren 23 mei 2007