Genealogie van Bastiaan van Namen


I Bastiaan van Namen, tr. 1e Grietje de Bruin; tr. 2e 15 nov. 1711 [Bron (1)] Bastiaentje Right.

Uit het eerste huwelijk:
1. Antony van Naamen,
2. Heyltje van Naamen, ged. Buren 7 mei 1702
3. Johannis van Naamen volgt II
4. Geertruy Jacoba van Naamen, ged. Buren 23 jan. 1706 tr. Buren 1 okt. 1730 Antony Mulder
5. Jacobus van Naamen, ged. Buren 19 febr. 1710
Notitie bij Bastiaan: kwam circa 1700 in buren wonen
Notitie bij Antony: 13 kinderen???

II Johannis van Naamen, ged. Buren 24 febr. 1704 ;; tr. 3e 1 okt. 1730 Alida Schutstal [Bron (2)].

Uit het derde huwelijk:
1. Mr. Johannes Bastianus van Namen volgt III
2. Susanna Elisabeth van Namen, ged. Buren 23 okt. 1733

III Mr. Johannes Bastianus van Namen, ged. Buren 21 okt. 1731 onderkoopman O.I.C., muntmeester te Utrecht, Advocaat fiscaal bij het hof te Kaapstad (1782-1797) 18 febr. 1812 tr. Alberta Blanckenberg.

Uit dit huwelijk:
1. Sebastiaan Albertus van Naamen volgt IV

IV Sebastiaan Albertus van Naamen, ged. Zwolle 24 maart 1733 tr. Zwolle 10 dec. 1793 Prehn van Prehn geb. 6 april 1638.

Uit dit huwelijk:
1. Mr. Johan Sebastiaan van Naamen volgt V

V Mr. Johan Sebastiaan van Naamen, geb. 1 okt. 1795 ged. Zwolle 5 okt. 1795 tr. Zwolle 2 juli 1826 Scriverius geb. 8 april 1806.

Uit dit huwelijk:
1. Mr. Albert van Naamen, geb. Zwolle 27 febr. 1828 Lid der gedeputeerde staten van Overijssel (1860-1880), Lid 2e kamer (1866-1879), voorzitter 1e kamer (1889-1902) 7 maart 1902

Bronnen

1. graf nummer 81 te buren
2. graf 81


Gegenereerd met Aldfaer 3.4.1 op 17 sept. 2006 10:06
Bestand F:\Van Namen Foundation\familie\oirschotse tak - van naamen\oirschotse tak - van naamen