Home  Nieuws  Route  Sitemap  Contact

Voorwaarden

Van Namen

De Van Namen Foundation heeft een grote colletie boeken en documenten. Het is voor een ieder mogelijk deze colletie in te zien. Voorwaarde is wel dat een lid van de familie Van Namen toestemming heeft verleent om de bibliotheek te bezoeken en/of boeken te lenen.

Het kan zijn dat een boek niet in onze collectie aanwezig is terwijl deze toch opgenomen zou moeten worden. Neem in dat geval contact met ons op zodat we kunnen afwegen of het boek in de collectie zal worden opgenomen.

Het bestuur houdt zich het recht voor personen te weigeren. De lener dient verloren of beschadigd materiaal te vergoeden. Voor de schade wordt uitgegaan van de vervangingskosten met een opslag van EUR 50,- administratiekosten.

  The Great Library is a Van Namen Foundation Property. Copyright 2004-2024 Van Namen Foundation. All rights reserved. Privacy policy.