Home
Nieuws
Doelstellingen
Organisatie
Historie
Genealogie
Wapenfonds
Doneren
Links
Contact
 

 
 

 

Doelstellingen

Het doel van de stichting, aldus beschreven in de statuten:

  1. Het publiceren of doen publiceren van de genealogie en de geschiedenis van het geslacht Van Namen, ook wel genaamd De Namur.
  2. Het opsporen en registreren en zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen van voorwerpen, documenten en afbeeldingen, die voor het (de) geslacht(en) Van Namen, van historische betekenis zijn.
  3. Tot behoud van het nageslacht van het hiervoor genoemde, het onderbrengen daarvan in een veilige bewaarplaats.
  4. Het registreren en bij daartoe geŽigende omstandigheden bevorderen van instandhouding oude boerderijen, andere oude gebouwen en andere onroerende zaken, die voor het (de) geslacht(en) Van Namen, van historische belang zijn.
  5. Het in een bijzonder geval in eigendom, bezit of onder andere titel verwerven van onroerende za(a)k(en), welke voor het (de) geslacht(en) Van Namen, van grote historische betekenis is/zijn, en al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  6. Het bevorderen van het intellect binnen het geslacht Van Namen door het stimuleren en/of bevorderen van educatie, wetenschappelijk onderzoek of anderszins, hetzij door middelen, hetzij anderszins.
  7. Fondsen te verwerven en te onderhouden welke worden aangewend voor het doen verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek betreffende Namen en het verspreiden van de onderzoeksresultaten door middel van publicaties, tentoonstellingen en dergelijke.
  8. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Home | Nieuws | Doelstellingen | Organisatie | Historie | Genealogie | Wapenfonds | Links | Contact

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2023
 
© 2004-2023 Van Namen foundation