Home  Nieuws  Route  Sitemap  Contact

Historie - Het hofje van Barent van Namen

Het hofje van Barent van Namen

Barend van Namenhofje
Oude Hoefstraat 12
Gesticht in 1728 en gebouwd in 1730
Verbouwd in 1788
Vernieuwd in 1915
Architect: W.C. Mulder
Status: rijksmonument
Bestuur: College van regenten

Barent van Namen
Barent van Namen was een koopman in de textiel. Toen hij trouwde was hij greinwerker van beroep. Grein was een halfzijden, fijne stof waarvan lint of kousen werden gemaakt. Het was een luxe, meestal roodgeverfd materiaal, dat in de mode rond 1700 veel werd toegepast. Van Namen deed goede zaken en vergaarde een aardig kapitaaltje. Op 7 december 1728 had hij een afspraak met notaris Hendrik Kreet om zijn testament te maken. In december 1728 verwerft hij bij een openbare verkoping een bestaand complex van twaalf huisjes in een poort aan de Kijfhoek (nu Hoefstraat). In diezelfde maand (op 7 december 1728) heeft hij een afspraak met notaris Hendrik Kreet waar hij bij testament heeft laten vastleggen dat hij een hofje wil stichten voor gereformeerde, kinderloze echtparen ouder dan vijftig jaar. Barent moet een voorgevoel hebben gehad: amper een maand na zijn aankoop overlijdt hij.

Hofje
Na het verscheiden van de stichter werd het hofje in 1730 in gebruik genomen. Het hofje bestond uit een steegje met aan beide zijden zes huisjes. Komt een van de echtelieden te overlijden, dan mag de langstlevende in het hofje blijven wonen. Woont er in het hofje echter nog een alleenstaande van hetzelfde geslacht, dan moeten de twee bij elkaar intrekken. De bewoners kunnen uit hun woning gezet worden als ze 'van quaad, ofte ongemakkelijk gedrag ofte leeven' zijn.

Verbouwingen en nieuwbouw
In 1788 lieten de regenten het hofje grondig opknappen er werd zelfs een fraaie toegangspoort gebouwd. Daarna bleef het hofje lang onveranderd.

In 1915 vond de regent Carel Pape het hofje niet langer geschikt om er bejaarden in te laten wonen. Hij gaf aan de architect W. C. Mulder opdracht een nieuw hofje te ontwerpen. De bewoners werden tijdelijk elders ondergebracht.

De twaalf oude huisjes werden afgebroken om plaats te maken voor een volkomen nieuw hofje en dat alles op kosten van regent Pape. Architect W.C. Mulder krijgt een groter bouwterrein tot zijn beschikking en kan de twaalf nieuwe woningen rond een open ruimte groeperen. Hij doet dat in een traditionele Oudhollandse bouwstijl met pannendaken, buitenluiken en ramen met roedeverdeling. Bovendien plaatst hij de huisje in- en uitspringend ten opzichte van elkaar. Zo weet hij een suggestie van grote ruimte te creëren. Het hofje staat daarom al gauw bekent als het ‘villahof’.

Toegangspoort

Toegangspoort
De tekst boven de toegangspoort verwijst naar de stichter van het hofje: Barent van Namen.
tekst op ingang:

HET HOFJE VAN BARENT VAN NAMEN
OPGERIGT ANNO 1730
VERNIEWT ANNO 1788

Het hofje wordt beheert door Stichting Hofje Barend van Namen, Postbus 2309, 2301 CH Leiden. 

  The Great Library is a Van Namen Foundation Property. Copyright © 2004-2019 Van Namen Foundation. All rights reserved. Privacy policy.